Bugetul CAS Suceava a fost suplimentat cu aproape 30 de milioane de lei

Bugetul alocat pentru anul 2019 pentru servicii medicale și medicamente a fost suplimentat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ca urmare a rectificării bugetare, cu suma de 28,8 de milioane de lei, valoarea totală a creditelor de angajament pentru acest an depașind 555 de milioane de lei. Sume suplimentare au fost alocate pentru medicamente cu și fără contribuție personală, servicii medicale în ambulatoriul de specialitate și servicii medicale spitalicești.

Bugetul alocat serviciilor medicale spitalicești pentru anul 2019 a ajuns, ca

urmare a rectificării, la valoarea de 200,6 milioane de lei. La acesta se adaugă și sumele alocate spitalelor pentru plata creșterilor salariale ale personalului încadrat în unităţi sanitare publice, sume care au fost suplimentate cu 16,3 milioane de lei, ajungând astfel la 191,47 de milioane de lei.

A fost suplimentat cu 19 milioane de lei și bugetul necesar pentru plata certificatelor de concedii medicale depuse de angajatori, suma totală alocată în anul 2019 ajungând la 43,24 de milioane de lei.

„Suplimentarea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, aprobată de CNAS, permite derularea în bune condiții a contractelor încheiate cu furnizorii pentru serviciile medicale acordate asiguraților din județul nostru”, a declarat Claudiu Cobuz, directorul general al CAS Suceava.

Adauga comentariu