12 blocuri-turn vor fi construite pe strada Gheorghe Doja din cartierul Burdujeni

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru „Elaborare plan urbanistic zonal în baza unui aviz de oportunitate, pentru construire ansamblu de locuințe colective, spații comerciale, spații de birouri, spații prestări servicii, sistematizare verticală, împrejmuire, amenajare locuri de parcare, branșamente și racorduri la rețelele de utilități”, pe teren proprietate privată în suprafață de 19.494 mp, suprafață identică cu parcelele cadastrale notate cu nr. 47343 în suprafață de 615mp, nr. 56699 în suprafață de 6879mp, nr. 34886 în suprafață de 600mp, nr. 34359 în suprafață de 3300mp, nr. 48029 în suprafață de 3600mp și nr. 34426 în suprafață de 4500 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Gheorghe Doja. Inițiator: Vițelaru Dinu și Puiu Vica.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 20 iulie 2022 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, de luni până vineri între orele 9.00-13.00.

„Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism”, arată Primăria Suceava.

Se dorește ca respectivul cartier rezidențial să aibă:

  • 12 blocuri-turn cu demisol, parter și nouă etaje (2 blocuri cu 36 de apartamente, 5 blocuri cu 40 de apartamente și 5 blocuri cu 56 de apartamente) - 552 de apartamente
  • 279 de locuri de parcare exterioare
  • 192 locuri de parcare subsol
  • un loc de joacă

Adauga comentariu