157 de inculpați trimiși în judecată anul trecut de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava

La data de 11 februarie 2019, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, a avut loc ședința de prezentare a raportului de bilanț privind activitatea desfășurată în anul 2018 de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

În cursul anului 2018, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava şi la unităţile din circumscripţia acestuia, au fost de soluţionat 73.881 de dosare (faţă de 71.072 în anul 2017).

Dintre acestea au fost soluţionate de procurorii din cadrul celor 13 unităţi aflate în circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, un număr de 24.249 cauze prin soluţii de clasare, renunţare la urmărire penală sau trimitere în judecată. În 3.968 de dosare s-au dispus alte soluţii (declinare, reunire).

În sectorul activităţii de supraveghere a urmăririi penale au fost de soluționat 228 de cauze (faţă de 309 în anul 2017). Dintre acestea au fost soluționate 159, astfel: prin rechizitoriu - 122 cauze cu 152 inculpaţi, prin acord de recunoaştere avinovăţiei - 2 cauze cu 2 inculpaţi şi prin renunţare la urmărirea penală - 5 cauze cu 5 inculpaţi/suspecţi (faţă de 9 cauze cu 12 inculpaţi/suspecţi în anul precedent).

În sectorul urmăririi penale efectuate de procuror au fost de soluționat 394 de cauze (faţă de 532 în anul 2017). Dintre acestea, au fost soluționate 183 de cauze, din care prin rechizitoriu - 3 cauze cu 3 inculpaţi (faţă de 2 cauze cu 2 inculpaţi în anul 2017).

În anul 2018, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava au trimis în judecată 157 de inculpaţi. S-a dispus renunţarea la urmărirea penală faţă de 5 inculpaţi/suspecţi. Au rămas nesoluţionate 183 de cauze.

În cursul anului 2018, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava au preluat de la parchetele din subordine un număr de 193 dosare penale, din care au soluționat 132. Într-un număr de 99 cauze au fost întocmite rechizitorii și în 2 dosare s-au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

În sectorul judiciar, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava au înregistrat un număr de 3.035 participări în şedinţe de judecată (penal şi civil).

Activitatea de soluţionare a plângerilor, de primire în audienţă şi de întocmire a analizelor, sintezelor, verificărilor şi situaţiilor a înregistrat un număr total lucrări de soluționat de 2.166. Dintre acestea, un număr de 374 (plângeri, petiţii, memorii) au fost soluționate, 243 au fost trimise la alt organ iar 13 au rămas nesoluționate. Au fost primite în audiență 32 persoane, din care 17 de conducerea parchetului.

În anul 2018 sistemul judiciar român şi-a adus o contribuţie însemnată la punerea în practică a obiectivului Uniunii Europene de a reprezenta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în care contraponderea la libertatea de circulaţie este asigurată de mecanisme de cooperare judiciară, bazate pe principiile încrederii reciproce şi a recunoaşterii reciproce a hotărârilor. Autorităţile judiciare române din cadrul Ministerului Public au continuat să aducă la îndeplinire obligaţiile care decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi penală.

Instrumentele juridice privind cooperarea judiciară între statele membre ale Uniunii Europene - atât cele de aplicabilitate directă, cât şi cele transpuse în legislaţia română - au fost aplicate în conformitate cu dispoziţiile legale.

Astfel, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a executat un număr de 24 mandate de arestare europene, din totalul de 66 mandate care au fost solicitate de autorităţi judiciare din alte state.

Au fost înregistrate 29 de cereri privind transferarea persoanelor condamnate în străinătate într-un penitenciar din România, din care 20 au fost soluţionate.

La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava și al unităților din circumscripție, numărul total al inculpaților achitaţi pe fond este de 43 (faţă de 46 în anul 2017), reprezentând o pondere de 1,35% din totalul inculpaților trimişi în judecată (3.181). Ponderea achitărilor (pe fond și în temeiul art.181 Cod penal 1969) este de 1,50% din totalul inculpaților trimişi în judecată.

Adauga comentariu