Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților angajează un preot de spital la Paraclisul „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian” din Rădăuți

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat faptul că angajează un preot de spital la Paraclisul „Sf. Doctori fără de arginți Cosma și Damian” din municipiul Rădăuți.

„Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Centrul Eparhial Suceava prin Sectorul Educațional Teologic și Sectorul Administrativ Bisericesc organizează examenul pentru ocuparea unui post clerical vacant într-o instituție de sănătate publică în mediul urban, sesiunea martie 2021”, a transmis Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Cine poate candida. Condiții preliminare

Pentru înscriere, fiecare candidat trebuie:

 • să aibă minim 5 ani vechime în preoție
 • să aibă absolvite cel puțin cursurile de definitivat
 • să nu fi avut sancțiuni disciplinare în ultimii 5 ani
 • să aibă media aritmetică – rezultată din a. media la studii (ultima școală teologică absolvită); b. media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul II sau gradul I) și c. media notărilor administrative pe ultimii 5 ani – cuprinsă între 8,51-10,00.

Calendarul examenului

 • 22 februarie-17 martie: informare susținere examen, cu precizarea tematicii, a bibliografiei, a calendarului și a altor informații; înscriere candidați;
 • 22 martie, ora 9.00: proba scrisă; 
 • 22 martie, ora 18.00: afișare rezultate la proba scrisă; depunere eventuale contestații
 • 23 martie, ora 8.00: afișare rezultate finale la proba scrisă
 • 23 martie, ora 9.00: proba orală (prezentarea memoriului, cateheză, predică)
 • 24 martie: proba de slujire
 • 26 martie: afișare rezultate finale.

Locația

 • Depunerea și verificarea dosarelor se face la Sectorul EducaționalTeologic al Centrului Eparhial Suceava (str. Iancu Flondor, nr. 2).
 • Proba scrisă și proba orală se vor susține la Centrul Eparhial Suceava.
 • Proba de slujire se va ține în locațiile stabilite ulterior, în funcție de numărul candidaților.
 • Afișarea rezultatelor (parțiale și finale) se va face la Centrul Eparhial Suceava și pe pagina de internet www.arhiepiscopiasucevei.ro.

Înscrierea

Dosarul de înscriere va conține:

 • Dosar cu șină pentru biblioraft
 • Cerere tip, adresată IPS Calinic, pentru acordarea binecuvântării de participare la examen (Se pune la dispoziție la Centrul Eparhial în momentul depunerii dosarului).
 • Recomandarea duhovnicului
  • Va conține:
  1. caracterizare a candidatului;
  2. numărul de telefon al duhovnicului.
 • Curriculum Vitae
 • Copii după: certificat de naștere, certificat de botez, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de cununie religioasă
 • Copii după actele de studii: diplomă de licență și foaie matricolă; diplomă master și foaie matricolă; diplomă de doctor, după caz
 • Copii după certificatul(-ele) de acordare a gradului(-elor) profesional(- e) clerical(-e): definitivat, gradul II şi gradul I, după caz
 • Memoriu scris privind activitatea pastorală, misionară şi gospodărească din ultimii 5 ani, certificat de protoiereu
 • Adeverință care să ateste vechimea în preoție (minim 5 ani) (Se eliberează la cerere de către Sectorul Administrativ-bisericesc).
 • Dovada că nu i-au fost aplicate sancțiuni disciplinare în ultimii 5 ani (Candidații se vor adresa pentru aceasta PC Pr. Nicolae Horga, inspector bisericesc)
 • Aviz psihologic cu mențiunea „apt pentru slujirea preoțească” Avizul va fi eliberat de către psihologul delegat de IPS Calinic la cabinetul de specialitate (locația se va comunica ulterior)
 • O fotografie tip buletin (se va înscrie pe spate numele şi prenumele).

Examenul de selecționare

Selecția candidaților se va face în funcție de prestația acestora după următoarele paliere evaluative:

 • O probă scrisă cu subiect stabilit de Comisie, din domeniul Teologiei pastorale, al Teologiei dogmatice şi al îndrumărilor misionare, care să facă dovada cunoștințelor candidatului privind problemele actuale de pastorație
 • O probă orală contând în:
  • Prezentarea unui memoriu asupra activității pastorale, misionare şi gospodărești, desfășurată în ultimii 5 ani, certificat de protoiereu şi văzut de Chiriarhul locului
  • Susținerea unei predici, fie în fața Comisiei, în sală, fie în biserică, la un serviciu religios (15 min.)
  • Susținerea unei cateheze (15 min.)
 • O probă de slujire în biserică.

Desfășurarea examenului.Alte detalii

 • Candidații care vor obține media generală la examen minimum 8,51, calculată din notările de la probele de mai sus vor fi declarați admiși, fiind numit în postul vacant candidatul cu media cea mai mare.
 • În caz de paritate de medie, Chiriarhul, în consultare cu membrii comisiei, va desemna candidatul care va fi numit ținându-se cont de următoarele criterii:
  • situația misionară din teren;
  • apartenența canonică la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților;
  • nivelul academic al candidatului (în ordine: sunt doctori în teologie, absolvenți de masterat; au absolvit examenul de gradul I sau al II-lea);
  • nesolicitarea unui alt transfer în ultimii cinci ani.
 • Dacă nici un candidat nu a obținut media generală de 8,51 la concurs, se va repeta concursul.

sursa foto: suceavanews.ro

Adauga comentariu