Autorizația de construire privind semaforizarea trecerii pentru pietoni din fața Parcului 3 Bărboși a fost emisă

Astăzi, Primăria Suceava a emis autorizația de construire pentru montearea instalație de semaforizare, cu buton de comandă pentru pietoni, la trecerea de pietoni de pe strada Ștefan cel Mare intersecție cu strada Trandafirilor. 

„Se vor respecta prescripțiile tehnice în vigoare, precum și prevederile tuturor avizelor și acordurilor obținute, inclusiv condițiile impuse prin acordul nr. 664.089/04.06.2021 de către Biroul Rutier Suceava. Pe timpul lucrărilor nu se va perturba circulația rutieră și pietonală. Se vor lua măsuri de protecție a circulației în zonele în care se lucrează.

Se vor respecta prevederile HG nr. 300/2006 modificata cu privire la cerintele minime de securitate si sanatate pentru toate santierele temporare sau mobile si celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare cu privire la securitatea muncii. In mod deosebit se va avea in vedere identificarea zonelor de risc care vor fi semnalizate si asigurate conform legislatiei in vigoare. Pe toata durata executiei lucrarilor se vor lua masuri pentru protectia imobilelor invecinate. Orice prejudicii produse unor terte persoane juridice sau fizice în perioada de executie a lucrarilor de construire sau constatate dupa executia acestora cad în sarcina constructorului”, se arată în scopul autorizației de construire.

 

Adauga comentariu