Cum a încercat tâlharul recidivist Ștefan Semian să îi înduioșeze pe judecători după ce a atacat cu procedee desprinse din filmele de acțiune o angajată de la un magazin Profi

Reporterii cotidianului Ziar de Suceava au intrat în posesia motivării unei contestații în care tâlharul recidivist Ștefan Semian dorește înlocuirea măsurii arestului preventiv cu o măsură mai ușoară. Contestația este parte a dosarului în care inculpatul este judecat pentru că a tâlhărit angajata unui magazin „Profi” din cartierul Burdujeni.

Atunci, Ștefan Semian (22 de ani) împreună cu Petru Semian (17 ani), ambii din municipiul Suceava, au intrat într-un magazin „Profi” din cartierul menționat cu intenția de a-și lua mai multe bunuri alimentare fără a le plăti. Deoarece angajații magazinului i-au cunoscut pe cei doi indivizi, cei dintâi i-au atras atenția șefei de magazin, iar cea din urmă i-a așteptat pe tineri la ieșirea din magazin. Când indivizi au intenționat să părăsească magazinul având o sacoșă plină de produse pe care nu le-au plătit, șefa de magazin a reușit să îl prindă de mână pe Ștefan Semian. Cel din urmă, în încercarea de a scăpa, a lovit-o pe femeie cu piciorul în zona antebrațului mâinii drepte. Cei doi indivizi au reușit să fugă cu produsele în valoare de 345,41 de lei, dar le-au aruncat în apropierea magazinului.

„În speța de față, suspiciunea rezonabilă că, este drept posibil și real că, inculpatul Semian Ștefan <la data de 14.02.2019 în jurul orei 18.15, împreună cu inculpatul minor Semian Petru, au sustras mai multe bunuri alimentare în valoare de 345,41 lei din magazinul <<Profi>> situat în municipiul Suceava, cartier Burdujeni, și pentru a-și asigura scăparea, a lovit-o pe partea vătămată B.M.A. cu piciorul în zona antebrațului drept>, își găsește fundament în materialul administrat până la acest moment de către organele de urmărire penală .   Elementele de fapt extrase din mijloacele de probă administrate până în prezent sunt apte și suficiente de a convinge un observator obiectiv și imparțial că cel vizat, în maniera în care a acționat, conturată de actele și lucrările dosarului și transpusă succint în cele ce preced, a intersectat în sfera infracționalității.

S-a avut în vedere faptul că infracțiunea de tâlhărie calificată este o infracțiune complexă cu pericol social ridicat prin multitudinea relațiilor sociale încă lcate. Se încalcă atât relațiile sociale cu caracter patrimonial, cât și relațiile sociale care privesc libertatea psihică ori integritatea corporală și sănătatea persoanei agresate.

Nu se poate nega faptul că ordinea publică ar sta sub semnul întrebării dacă bunurile aparținând persoanelor ar trece dintr-un patrimoniu în altul fără consimțământul proprietarului. Situațiile excepționale în care este permisă scoaterea unui bun de sub puterea unei persoane fără consimțământul acesteia sunt de strică interpretare, fiind prevăzute în norme accesibile și previzibile.

Așadar, față de natura și gravitatea faptei săvârșite de inculpat, în formă consumată, cu participarea unui minor în vârstă de doar 17 ani, respectiv infracțiune contra patrimoniului prin care se aduce atingere, în principal, relațiilor sociale referitoare la posesia asupra bunurilor, încrederea și buna-credință pe care trebuie să se bazeze relațiile sociale cu caracter patrimonial, iar în secundar, integrității fizice și libertății psihice a victimei și, al cărei grad de pericol social abstract este reflectat în limitele de pedeapsă de la 3 la 10 ani,  judecătorul de cameră preliminară apreciază că lăsarea în libertate a inculpatului ar putea fi interpretată de către opinia publică drept o tolerare a unei conduite cu potențial periculos. Prin comiterea unei astfel de fapte infractorul dă dovadă de o agresivitate ieșită din comun și de ignorare completă a normelor sociale pe care cetățenii obișnuiți le respectă de bună voie, în vederea însușirii pe nedrept de bani sau bunuri din patrimoniul persoanelor vătămate.

Raportat la infracțiunea de tâlhărie calificată , pentru care este cercetat inculpatul Semian Ștefan, judecătorul de cameră preliminară de la instanța de fond a apreciat, deopotrivă, faptul că împrejurările în care se presupune că a fost comisă, astfel cum acestea sunt reflectate de mijloacele de probă menționate în paragrafele anterioare, îi imprimă un grad de pericol social extrem de ridicat.

Pe de altă parte, judecătorul de cameră preliminară de la instanța de fond a avut în vedere modul și circumstanțele în care se presupune că inculpatul Semian Ștefan ar fi săvârșit fapta reținută în sarcina sa.

Astfel, conform mijloacelor de probă enunțate mai sus, s-a presupus că inculpatul Semian Ștefan a acționat după un plan bine stabilit, din dorința de a face rost de mijloace bănești în mod facil, a luat hotărârea de a pătrunde în magazinul <Profi> situat în municipiul Suceava, cartier Burdujeni, pe timp de noapte- mizând pe faptul că vigilența oamenilor este mai scăzută în această perioadă a zilei, ușurând astfel consumarea infracțiunii de sustragere .

Faptul că, inculpatul Semian Ștefan a acționat împreună cu o altă persoană minoră, conjugat, a întărit rezoluția infracțională și a dat o mai mare încredere în reușita acțiunii.

Or, această conduită denotă obișnuința inculpatului de a săvârși astfel de fapte penale în orice împrejurări care i se descoperă facile, și îndrăzneala cu care se bănuie că a participat la săvârșirea infracțiunii: în public, pe timp de noapte, împreună cu un minor, uzitând la nevoie și violența, contrar vârstei tinere de numai 22 de ani, circumstanțe care impun o intervenție promptă din partea organelor judiciare, astfel încât să nu fie creată impresia că lipsa de educație și exuberanța specifică tinereții pot justifica faptele antisociale. Toate aceste aspecte denotă o mare îndrăzneală și dezinhibiție a inculpatului în săvârșirea unor fapte antisociale.

Mai mult, aceste circumstanțe arată atitudinea total indiferentă a inculpatului față de lezarea patrimoniului altei persoane, o lipsă de respect accentuată față de munca și bunurile altei persoane, neavând nicio reținere în a se deda la săvârșirea unor acte ilicite pentru a obține în mod facil mijloace bănești și, nu în ultimul rând, dispreț față de valorile sociale intrinseci ființei umane.

Astfel, împrejurările și modalitatea în care inculpatul a săvârșit prezumtiva faptă obiect al cercetărilor denotă îndrăzneală și încrederea în reușita planului a fi pus în aplicare, iar modul de operare, precum și urmarea produsă a acțiunii reprobabile prezumtiv comisă în împrejurările care o particularizează, soldată cu cauzarea unui prejudiciu patrimonial, dar și fizic și psihic victimei primesc relevanță deosebită.

Aceste circumstanțe arată atitudinea total indiferentă a inculpatului față de lezarea patrimoniului altei persoane, o lipsă de respect accentuată față de munca și bunurile altei persoane, neavând nicio reținere în a se deda la săvârșirea unor acte ilicite pentru a obține în mod facil mijloace bănești, și nu în ultimul rând dispreț față de valorile sociale intrinseci ființei umane.

Cu privire la persoana inculpatului (anturajul, mediul din care provine și antecedentele penale), se reține că acesta are studii superioare, dar nu are un loc stabil de muncă, lipsa unei surse stabile de venituri reflectând riscul ca, și pe viitor, inculpatul să comită fapte antisociale pentru a-și procura bani pentru traiul cotidian.

Or, și la acest moment procesual lăsarea în libertate a inculpatului prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, pericol ce derivă din modul în care se presupune că a conceput și realizat latura obiectivă a presupusei fapte reținute în sarcina sa, precum și din elementele care îi caracterizează personalitatea acestuia, p rimind relevanță natura și gravitatea infracțiunii imputate, împrejurările în care a intersectat sfera infracționalității , modalitatea concretă de săvârșire a presupusei fapte obiect al cercetărilor, precum și urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce.

În cazul de față, fapta presupus a fi comisă de inculpat poartă amprenta evidentă a unei atitudini de sfidare a semenilor, dar și a autorității publice menite să vegheze și să asigure ordinea și liniștea publică , securitatea cetățenilor, autoritate pentru care oamenii trebuie să manifeste respect și considerație, așadar un comportament ordonat raportat la normele de drept, iar nu unul mai presus de lege, fiind vorba de o infracțiune contra patrimoniului prin care se aduce atingere relațiilor sociale referitoare la posesia bunurilor, încrederea și buna-credință pe care trebuie să se bazeze relațiile sociale cu caracter patrimonial și al cărei grad de pericol social abstract este reflectat în limitele de pedeapsă.”

Conform motivării, în încercarea de a-l apăra pe tâlharului recidivist Ștefan Semian avocatul său a susținut că inculpatul ar avea probleme de sănătate. De asemenea și Ștefan Semian s-a arătat nemulțumit de decizia magistraților privind arestarea preventivă susținând că este student și din spatele gratiilor nu ar putea susține examenele. Judecătorul nu s-a lăsat impresionat de scuzele inculpatului și ale avocatului său.

„Referitor la apărările invocate de inculpatul Semian Ștefan, prin apărător ales, cu privire starea acestuia de sănătate, judecătorul de cameră preliminară de la instanța de fond a arătat că „stare de sănătate problematică nu poate constitui un argument suficient de puternic în sprijinul diminuării stării de pericol social al persoanei inculpatului. Judecătorul reține că mediul de la locul de deținere nu poate reprezenta, în sine, un factor ce îi poate provoca inculpatului agravarea afecțiunilor sale. În plus, leguitorul, preocupat de respectarea dreptului la viață și a integrității fizice și psihice a persoanelor ce fac subiectul măsurilor preventive privative de libertate, a instituit posibilitatea efectuării tratamentului medical sub pază permanentă, în rețeaua Ministerului Sănătății Publice, dacă pe baza actelor medicale pertinente, se constată că cel arestat preventiv suferă de o boală ce nu poate fi tratată în rețeaua medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Cu privire la susținerea inculpatului Semian Ștefan, în sensul că existența măsurii arestării preventive împietează asupra posibilității sale de a suține examenele din cadrul facultății pe care o urmează, judecătorul de cameră preliminară de la instanța de fond a arătat că aceasta trebuia să contituie preocuparea sa în momentele anterioare luării presupusei rezoluții infracționale, datoria morală unanim acceptată de societate și valabilă fiind de a veghea și la interesele celorlalți cetățeni, dar și față de propriile acțiuni. Aceste învederări ale inculpatului nu pot constitui un argument suficient de puternic în sprijinul diminuării stării de pericol social al persoanei inculpatului. Circumstanțele personale ale inculpatului, nu pot să fie prioritar avute în vedere și nici să prevaleze în mod automat principiului aflării adevărului și necesității desfășurării procesului penal.”

sursa foto: Facebook/ Stefan Semian


Alte știri despre acest subiect:

Tâlharul Ștefan Semian a fost condamnat la patru ani și opt luni de închisoare, după ce a furat dintr-un Profi și a lovit o angajată

VIDEO Recidivistul sucevean condamnat după ce a tâlhărit-o pe angajata unui magazin Profi din Burdujeni crede că a primit o pedeapsă prea aspră: „Este în primul rând una mult prea mare pentru ce a fost acolo”

Ghinionul a dat peste un tânăr care a furat o sticlă de NOROC

Încă doi hoți și-au făcut loc în dosarul în care este cercetat Ștefan Semian pentru că a furat trei litri de NOROC. Vezi ce au încercat să-și însușească inculpații

O rușine de hoț a fost lăsat liber de polițiști până când a tâlhărit angajata unui magazin

Rușinea de hoț care a lovit angajata unui magazin a fost pus în libertate

Un hoț a fost lăsat fără telefon de un tânăr pe care îl cunoștea din vedere, în timp ce-și servea cafeaua la „bomba” de la Albina

Adauga comentariu