Curtea de Apel Suceava și instanțele arondate își vor modifica modul de lucru pentru a ajuta la protejarea sănătății tuturor participanților la procedurile judiciare

Având în vedere necesitatea desfăşurării activităţii de judecată în condiţii de securitate şi siguranţă, pentru protecţia sănătăţii tuturor participanţilor la procedurile judiciare, începând cu data încetării stării de urgenţă, la Curtea de Apel Suceava şi instanţele arondate, vor fi implementate următoarele măsuri:

  • fiecărei cauze aflate pe rolul instanţelor  îi va fi alocat un interval orar, conform listelor publicate pe portalul fiecărei instanţe cu două zile anterior şedinţei de judecată şi afişate la loc vizibil la intrarea în sediile instanţelor;
  • accesul în sălile de şedinţă şi consultarea dosarelor de către părţi şi reprezentanţii acestora va fi permis în intervalul orar prestabilit;
  • accesul în sediile instanţelor va fi permis doar cu purtarea obligatorie a măştilor de protecţie şi cu dezinfectarea prealabilă a mâinilor;
  • persoanele care prezintă simptome de infectare cu virusul SARS Cov-2 vor fi direcţionate de către personalul care asigură paza sediilor instanţelor către unităţile medicale de profil;
  • în situaţiile în care prezenţa în instanţă nu este obligatorie şi esenţială, se recomandă reprezentarea prin avocat ori solicitarea judecării în lipsă;
  • transmiterea documentelor se va realiza preponderent prin mijloace de comunicare electronică ori prin poştă, evitându-se interacţiunea directă între participanţi;
  • accesul publicului la registraturile şi arhivele instanţelor va fi permis pe baza unei programări prealabile online sau telefonică. În cazuri excepţionale, se va permite accesul şi fără programare prealabilă;
  • activitatea de judecată din luna iulie 2020 va cuprinde toate categoriile de cauze, iar activitatea din luna august va cuprinde cauzele urgente precum şi alte tipuri de cauze  stabilite de colegiul de conducere.

Adauga comentariu