Curtea de Conturi a confirmat ancheta cotidianului Ziar de Suceava care a anunțat că Școala din Laura, proaspăt modernizată, nu are toaletele funcționale

Curtea de Conturi a efectuat un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Orașului (UATO) Vicovu de Sus în două perioade, respectiv 18 – 22 mai 2020 și 29 iunie – 31 iulie 2020.

Cu această ocazie, Curtea de Conturi a concluzionat că unitatea administrativ teritorială Vicovu de Sus a înregistrat abateri financiare în valoare de 11,6 milioane de lei.

„La UATO Vicovu de Sus și la ordonatorii terțiari de credite finanțați din bugetul local Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Școala Gimnazială nr. 2 Vicovu de Sus, Școala Gimnazială Bivolărie Vicovu de Sus s-a constatat înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor operațiuni și reflectarea lor în situațiile financiare”, se arată în raportul Curții de Conturi, care a stabilit că abaterea financiară este de 8,1 milioane de lei.

De asemenea, la Școala Gimnazială nr. 2 Vicovu de Sus s-a constatat neevidențierea angajamentelor legale de plătit în contul de execuție bugetară, precum și nerespectarea în totalitate a obligațiilor legale cu privire la înregistrarea, evidența, raportarea și publicitatea plăților restante și a arieratelor. Abaterea financiare în acest caz a fost de 22.000 de lei.

Ordonatorul terțiar de credite, Școala Gimnazială nr. 2 Vicovu de Sus a efectuat plăți nelegale reprezentând curs de formare profesională pentru funcția de bibliotecar. Valoarea abaterii financiare este de 1.000 de lei.

„În cazul obiectivelor de investiție: <<Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 2>> și <<Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 3>>, ordonatorul principal de credite a efectuat plăți nelegale reprezentând materiale/lucrări constatate în urma inventarierii faptice ca nefiind puse în operă/neexecutate de către furnizori (cămine vizitare, arhitectură, bazin vidanjare, rețea electrică)”, se mai arată în raportul Curții de Conturi. În această situație abaterea financiară este de 159.000 de lei.

Cotidianul online Ziar de Suceava a arătat că Școala nr.2 din Laura – Vicovu de Sus a fost modernizată, însă nu a fost amenajată și o fosă septică astfel că toaletele sunt nefuncționale în acest moment. Conducerea unității de învățământ a încercat să ascundă acest fapt, însă raportul Curții de Conturi confirmă situația total ilogică de la Școala nr.2 din Laura – Vicovu de Sus.

Vă punem la dispoziție raportul Curții de Conturi:

Adauga comentariu