Doi soți au fost trimiși în judecată după ce au țepuit statul și au încercat să-l scoată țap ispășitor pe un bărbat bolnav și fără școală

La data de 22 iulie 2021, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a sesizat Tribunalul Suceava cu un dosar penal prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi inculpați, soț și soție, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni economico – financiare care au avut drept consecință prejudicierea bugetului de stat cu suma de 169.047 de lei.

În perioada ianuarie 2014 – octombrie 2016, inculpata, în calitate de administrator, statutar și faptic al unei societăți comerciale, a stabilit cu rea – credinţă taxa pe valoarea adăugată în sumă totală de 87.927 de lei, în vederea obținerii rambursării ilegale a acesteia,  obiectivată prin nouă declarații specifice conținând deconturile de TVA aferente perioadei ianuarie 2014 – iunie 2016 suma astfel solicitată provenind dintr-un număr de 111 facturi ce figurau ca fiind emise de diferite societăți comerciale, în valoare de 389.269 de lei (fără TVA), valoarea TVA aferentă fiind de 89.621 de lei, despre care aceasta cunoștea că sunt fictive, având ca obiect pretinse achiziţii de bunuri şi servicii, facturi pe care le-a înregistrat în contabilitatea societății în intervalul susmenționat, în condițiile în care cunoștea că operațiunile comerciale fictive susmenționate nu puteau genera beneficiul rambursării TVA în mod legal, conduita sa  având astfel ca rezultat direct obţinerea, efectivă, fără drept, a sumei totale de 87.927 lei cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat al statului român, faptă care întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de stabilire cu rea – credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat (nouă acte materiale).

La data de 1 februarie 2017 şi respectiv 6 februarie 2017, inculpata, în calitate de administrator al aceleiași societăți comerciale, cu complicitatea soțului său, prin efectuarea demersurilor legale la Oficiul Registrului Comerțului Suceava și depunerea documentelor prevăzute de lege, a transmis fictiv părţile sociale deţinute în cadrul societăţii susmenționate, către o altă persoană cu educație redusă și care nu avea reprezentarea naturii juridice și a întinderii efectelor actelor semnate, în realitate inculpata rămânând administrator faptic al societății pe tot parcursul anului 2017, unic decident și având deplin control asupra activității sale, inclusiv având posesia tuturor actelor privind înființarea și funcționarea sa, în scopul sustragerii de la urmărirea penală deja începută cu privire la activitatea infracțională anterior descrisă faptă care întrunește elementele constitutive ale infracţiunii  de transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori  în scopul îngreunării acesteia (două acte materiale).

La data de 1 februarie 2017, inculpate, în calitate de administrator al societății comerciale,  cu ocazia cesionării a 4,76% din părțile sociale către acea persoană, a efectuat declarații fictive la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, cu privire la sediul principal al societății, pretinzând în scris că sediul societății se afla la o adresă la care nu exista nicio construcție edificată și care să poată servi ca sediu, în vederea sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare sau fiscale pe care le prevedea ca probabile, având în vedere activitatea infracțională desfășurată de aceasta și descrisă mai sus, faptă care întrunește elementele constitutive ale infracţiunii  de evaziune fiscală (un act material).

La data de 6 februarie 2017, după cesionarea către persoana menționată a părților sociale ale societății, cu ocazia înființării întreprinderii individuale cu numele acesteia, pe care tot inculpata a administrat-o în fapt, a determinat verbal, cu rea credință, pe titularul aparent al acestui nou agent economic, să efectueze declarații fictive la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, cu privire la sediul principal al acestei întreprinderi individuale, acesta dând curs solicitării inculpatei, fără a avea reprezentarea naturii juridice și a întinderii efectelor și consecințelor demersului său, pretinzând în scris, în fața funcționarilor din cadrul instituției susmenționate, că sediul societății s-ar afla la o adresă la care nu exista nicio construcție edificată și care să poată servi ca sediu, conduita fiind realizată de inculpată în vederea sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare sau fiscale față de persoana juridică ce urma să fie înființată, pe care le prevedea ca probabile, având în vedere activitatea infracțională pe care inculpata urma să o desfășoare aferent acesteia, faptă care întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de participație improprie la evaziune fiscală (un act material).

La data de 30 ianuarie 2017, prin contrafacerea scrierii și a subscrierii, inculpata a întocmit și semnat în fals contractul de comodat, folosind datele de identificare ale tatălui său care era decedat, contract în care acesta figura în calitate de proprietar – comodant, și societatea pe care o administra, pretins reprezentată prin administratorul aparent, în calitate de comodatar, având ca obiect darea spre folosință a unui spațiu situat la adresa la care ulterior a declarat fictiv sediul societății, în împrejurările descrise maii sus, deși administratorul aparent nu cunoștea și nu consimțise cu privire la conținutul și întinderea prestațiilor, lipsind în totalitate manifestarea sa de voință cu privire la cele înscrise, act pe care inculpata l-a încredințat numitului acestuia, spre a fi folosit la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru schimbarea aparentă a sediului societății, cu scopul disimulării locației sediului în vederea evitării unor controale, fapt ce s-a și întâmplat la data de 1 februarie 2017, când înscrisul astfel falsificat a fost prezentat și remis funcționarilor din cadrul Oficiului Registrului Comerțului Suceava, de către administratorul aparent, care a acționat fără a avea reprezentarea consecințelor faptei sale.

La data de 6 februarie 2017, prin contrafacerea scrierii și a subscrierii, inculpata a întocmit și semnat în fals contractul de comodat datat la 6 februarie 2017, pretins a fi  încheiat între o persoană având datele de identificare ale tatălui său care era decedat, în calitate de proprietar – comodant și întreprinderea individuală nou înființată, reprezentată prin administratorul aparent, în calitate de comodatar, având ca obiect darea spre folosință a unui spațiu cu destinația de sediu al întreprinderii individuale, deși administratorul aparent nu cunoștea și nu consimțise cu privire la conținutul și întinderea prestațiilor, lipsind manifestarea sa de voință cu privire la cele înscrise, act pe care inculpata l-a încredințat acestuia spre a fi folosit la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava,  pentru declararea aparentă a sediului întreprinderii individuale, cu scopul producerii efectelor urmărite de inculpată, respectiv disimularea locației sediului întreprinderii individuale pe care aceasta urma să o controleze în fapt și sub paravanul căreia să desfășoare activitate infracțională, în vederea evitării unor controale, fapt ce s-a și întâmplat la data de 6 februarie 2017, când înscrisul astfel falsificat a fost prezentat și remis funcționarilor din cadrul Oficiului Registrului Comerțului Suceava de către numitul administratorul aparent, care a acționat fără a avea reprezentarea consecințelor faptei sale, pentru declararea sediului agentului economic întreprinderii individuale.

La data de 1 octombrie 2016, prin contrafacerea scrierii și a subscrierii, a întocmit și semnat în fals contractul de comodat datat la 6 februarie 2017, pretins a fi încheiat între o persoană având datele de identificare ale tatălui său care era decedat, în calitate de proprietar-comodant și întreprinderea individuală nou înființată, reprezentată prin administratorul aparent, în calitate de comodatar, având ca obiect darea spre folosință a unui spațiu cu destinația de sediu al întreprinderii individuale, deși administratorul aparent nu cunoștea și nu consimțise cu privire la conținutul și întinderea prestațiilor, lipsind manifestarea sa de voință cu privire la cele înscrise,  act pe care inculpata l-a încredințat acestuia, spre a fi folosit la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava – Serviciul Fiscal Municipal pentru înregistrarea întreprinderii individuale în scopuri de TVA, societate pe inculpata o controla în fapt de la înființare, fapt ce s-a și întâmplat la data de 16 martie 2017, când înscrisul astfel falsificat a fost prezentat și remis funcționarilor din Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava – Serviciul Fiscal Municipal pentru înregistrarea întreprinderii individuale în scopuri de TVA, de către numitul administratorul aparent, care a acționat fără a avea reprezentarea consecințelor faptei sale, urmare a acestui demers fiind emisă decizia prin care s-a dispus înregistrarea întreprinderii individuale în scopuri de TVA, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (trei acte materiale).

În perioada martie 2016 – ianuarie 2017, în calitate de titular de drept și de fapt al  unei alte întreprinderi individuale, a stabilit cu rea – credinţă taxa pe valoarea adăugată în sumă totală de 34.666 de lei, în vederea obținerii rambursării ilegale a acesteia, conduită obiectivată prin patru declarații de rambursare de TVA fiecare având la bază câte un decont de TVA, sumă provenită din invocarea unor pretinse achiziţii de bunuri şi servicii în realitate atât inexistente, neindividualizate cât și lipsite de orice suport documentar, operațiuni în valoare totală de 173.322 de lei, conduita sa având astfel ca rezultat direct obţinerea sumei totale de 34.666 de lei cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat al statului român, faptă care întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat (patru acte materiale).

În perioada februarie – septembrie 2017, în calitate de titular în fapt al întreprinderii individuale înființată în urma cedării părților sociale ale societății pe care o administrase în fapt și în drept, a stabilit cu rea-credinţă taxa pe valoarea adăugată în sumă totală de 18.203 lei, în vederea obținerii rambursării ilegale a acesteia, conduită obiectivată prin două declarații de rambursare de TVA având fiecare la bază câte un decont de TVA, sumă provenită din pretinse achiziţii de bunuri şi servicii în valoare de 95.805 lei de la societatea pe care o administrase, în realitate atât inexistente, neindividualizate cât și lipsite de orice suport documentar, conduita sa  având astfel ca rezultat direct obţinerea fără drept, a sumei de 18.203 lei cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat al statului român, faptă care întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat (două acte materiale).

În perioada februarie 2017 – ianuarie 2018, în calitate de titular de fapt al unei alte întreprinderi individuale, a stabilit cu rea – credinţă taxa pe valoarea adăugată în sumă de 28.251 de lei, în vederea obținerii rambursării ilegale a acesteia, sumă provenită din invocarea unor pretinse achiziţii de bunuri şi servicii în realitate atât inexistente, neindividualizate cât și lipsite de orice suport documentar, operațiuni în valoare totală de 148.476 de lei, conduita sa având astfel ca rezultat direct obţinerea fără drept, a sumei de 28.251 de lei cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat al statului român, faptă care întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat (trei acte materiale).

În sarcina inculpatului s-a reținut că la începutul anului 2017, în baza unei evidente înțelegeri prealabile cu inculpata, soția sa, cunoscând contextul în care aceasta urmărea să disimuleze desprinderea de societatea al cărei administrator era, prin transmiterea fictivă a părților sociale ale acesteia, pentru a se sustrage de la răspunderea fiscală și penală întrucât desfășurase sub paravanul acesteia o activitate infracțională în legătură cu care autoritățile fiscale și penale erau sesizate, cât și pentru a putea controla în continuare, în fapt, societatea, și pentru a continua desfășurarea activității infracționale, a identificat persoana care să preia aparent administrarea și părțile sociale ale societatății de la soția sa, și astfel să ia asupra sa răspunderea pentru activitatea societății, întrucât acea persoană era lipsită de posibilități financiare, cu nivel de educație redus, care nu punea întrebări și care efectua ocazional munci sezoniere necalificate în grajduri de animale, fără a putea realiza consecințele juridice ale acțiunilor sale de semnare a unor acte de preluare a societății și o stare de sănătate precară (acesta decedând un an mai târziu din cauza unei ciroze hepatice decompensate).

Astfel, pentru a sprijini distanțarea aparentă a soției sale de cadrul infracțional desfășurat anterior, pentru a îngreuna o eventuală tragere a acesteia la răspundere penală și pentru a-i pune la dispoziție o persoană cu rol de „țap ispășitor”, care să ia asupra sa responsabilitatea în acte în legătură cu societatea respectivă, însă cu rămânerea faptică a inculpatei ca administrator, la începutul anului 2017 i-a propus acestei persoane, să preia societatea, iar acesta din urmă a acceptat, strict pentru a fi remunerat din punct de vedere material, fără a înțelege implicațiile și întinderea acestui demers în plan juridic.

Urmare a acestor demersuri de identificare și convingere pentru preluarea în mod fictiva părților sociale ale societății, această persoană s-a conformat solicitării, fiind însoțit, ghidat și îndrumat de acesta şi de inculpată când a semnat actele necesare demersului prefigurat, la datele de 1 și 6 februarie 2017.

Fapta descrisă întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracțiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori  în scopul îngreunării acesteia (două acte materiale).

În acest caz s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile prezente și viitoare ale inculpatei până la concurența sumei de 169.047  de lei, însă nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile în proprietatea acesteia.

Dosarul a fost instrumentat de poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea și supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Adauga comentariu