Doliu la USV. Unul dintre veteranii care au pus bazele învățământului superior tehnic la Suceava a trecut la neființă: „S-a implicat cu toata fiinţa în viaţa facultăţii şi a universităţii”

Sâmbătă, 26 martie 2022, Facultatea de Inginerie Mecanică Autovehicule și Robotică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava l-a pierdut pe profesorul universitar doctor inginer Lucian Severin. Acesta a fost unul dintre veteranii care au pus bazele învățământului superior tehnic la Suceava.

„Cu tristeţe în suflet, ne despărţim de cel care a fost profesorul universitar doctor inginer Lucian SEVERIN, coleg, director de depatament, cadru didactic competent şi respectat de colegi şi studenţi, care s-a implicat cu toata fiinţa în viaţa facultăţii şi a universităţii, preocupându-se cu deosebită seriozitate atât de formarea studenţilor, cât şi de dezvoltarea bazei materiale didactice şi de cercetare ştiinţifică.

Născut în anul 1951, în Aldeşti, judeţul Galaţi, a absolvit Facultatea de Mecanică din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini, obţinând diploma de inginer, ca şef de promoţie. A luat repartiţie la Combinatul de Celuloză şi Hârtie Suceava, unde a fost angajat ca inginer de producţie şi apoi inginer de proiectare.

Începe activitatea la Institutul de Învăţământ Superior Suceava în 1979, ca asistent titular la Facultatea de Mecanică, Catedra TCM, la trei ani de la înfiinţarea acesteia, unde activează până în 1985.

Între 1985 şi 1990, este Vicepreşedinte al Consiliului Popular al Municipiului Suceava; apoi, în 1990, Inginer proiectant la S.C. URB Rulmenţi S.A. Suceava.

Revine la catedră în anul 1990, ocupând, prin concurs, un post de şef de lucrări la  Facultatea de Mecanică, Catedra Tehnologii şi Management.

Îşi continuă studiile cu teza de doctorat în domeniul Inginerie Industrială – Tehnologia Construcţiilor de Maşini, obţinând titlul de doctor inginer la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în anul 1996, an în care promovează conferenţiar; din 1999, ocupă postul de profesor titular la disciplinele Management, Echipamente şi Tehnologii de Prelucrare prin Deformare Plastică la Rece, Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă, dezvoltând laboratoare didactice şi de cercetare în domeniu.

Deosebit de competent, muncitor şi perseverent, a elaborat, pe parcursul activităţii la Facultatea de Mecanică din Suceava, un număr de 12 cursuri, manuale şi îndrumare de proiectare şi peste 120 de lucrări ştiinţifice şi rapoarte de cercetare.

A fost preocupat de pregătirea profesională în domeniul de studiu, dar şi de viaţa colectivului catedrei din care a făcut parte, conducându-i destinele, ca şef de catedră, din 2007 până în 2012.

S-a implicat profund în viaţa facultăţii ca profesor, director de departament, dar şi ca membru al Consiliului Facultăţii.

La nivelul universităţii, a coordonat activitatea de protecţie şi securitate a muncii.

Îl vom păstra în amintire ca un coleg serios, corect, competent, obiectiv, riguros cu sine şi cu cei din jur, gata oricând să ia atitudine pentru a face lumea mai bună.

Plecarea sa dintre noi lasă un gol pe care nu îl vom putea umple niciodată.

Dumnezeu să îl odihnească”, a transmis Facultatea de Inginerie Mecanică Autovehicule și Robotică din cadrul USV.

Înmormântarea va avea loc la data de 29 martie, la ora 14.00. Până atunci, corpul neînsuflețit se află depus la cimitirul Pacea Vechi.

Adauga comentariu