Fostul primar al comunei Brodina a fost condamnat la trei ani și patru luni de închisoare pentru fraude cu fonduri europene

Curtea de Apel Suceava l-a condamnat pe inculpatul Vasile Viorel Melen, fostul primar al comunei Brodina, la trei ani și patru luni de închisoare pentur săvârșirea infracțiunilor de „folosire sau prezentare cu rea – credinţă de documente ori declaraţii false, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei” (faptă privind licitaţia organizată de comuna Brodina) și folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane. Decizia magistraților suceveni este definitivă.

În vara anului 2017, fostul primar al comunei Brodina, Vasile Viorel Melen, a fost trimis în judecată de Serviciul Teritorial Suceava al DNA pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea – credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene. Astfel, în calitate de administrator al SC FORESTBROD SRL Brodina și lider al unei asocieri cu o altă firmă suceveană, a prezentat, cu rea – credință, la data de 15 martie 2011, în etapa de licitație organizată de comuna Ulma, documente inexacte constând într-un acord de asociere dintre SC FORESTBROD SRL Brodina și o altă societate comercială,de profil, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic), precum și oferta tehnică, financiară și documentele de calificare ale unei asoceri între firma fostului primar Vasile Melen și o altă firmă cu notorietate, pentru ca cea dintâi să îndeplinească criteriile de calificare pentru câștigarea licitației și obținerea contractului de lucrări nr.189/19.06.2011, aferent contractului de finanțare nerambursabilă C322010913500134 încheiat la data de 11.06.2010, între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) și comuna Ulma, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu trei acțiuni de investiții:  modernizare DC Nisipitu-Lupcina; înființare și dotare centru de asistență după programul școlar, tip after-school, în localitatea Ulma, dar și modernizarea Căminului Cultural Ulma și păstrarea tradițiilor locale.

SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condițiile de calificare pentru a i se atribui contractul de lucrări, iar fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și de la bugetul de stat a sumei de 10.783.474,88 lei.

Acordul de asociere din data de 14.03.2011 dintre SC FORESTBROD SRL și firma respectivă nu a fost încheiat în scopul realizării lucrărilor, în condițiile prevăzute în fișa de date a achiziției, ci doar în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare și câștigării licitației organizate de Primăria Ulma de către SC FORESTBROD SRL, acordul și oferta în ansamblul ei având un caracter pur formal, reprezentând documente inexacte din punct de vedere al realității datelor prezentate comisiei de licitație.

Procurorii DNA Suceava au considerat că în calitate de administrator al SC FORESTBROD SRL Brodina și lider al Asocierii SC FORESTBROD SRL Brodina cu cealaltă firmă suceveană, Vasile Melen a prezentat, cu rea – credință, în etapa de depunere a ofertelor la licitația organizată de comuna Brodina și în etapa de clarificări cerute în cadrul licitației, documente inexacte, constând în acordul de asociere dintre SC FORESTBROD SRL Brodina și o altă firmă, din data de 14 mai 2012, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic), precum și oferta tehnică, financiară și documentele de calificare ale unei asocieri, iar în calitate de primar al comunei Brodina (funcție ocupată între timp, începând cu 28 iunie 2012) și reprezentant legal de proiect.

Documente false depuse de Melen pentru a obține bani europeni

Vasile Melen a prezentat la CRPDRP Iași împreună cu dosarul depus la licitație și documente false constând în listele de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare din 9 și 31 iulie 2012, în care a declarat în fals că la momentul depunerii ofertelor nu a fost acționar/asociat/administrator la firmele participante la licitații, toate acestea în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câștigării licitației și obținerii contractelor de lucrări aferente contractului de finanțare nerambursabilă C322010913500128 încheiat la data de 11 iunie 2010 între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) și comuna Brodina pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu cinci acțiuni pentru dezvoltarea comunei Brodina.

Proiectele vizau modernizarea de drumuri comunale și pod peste pârâul Ciumârnariu; înființare a sistemului centralizat de alimentare cu apă; rețele de canalizare și stație de epurare și înființarea unui centru de asistență după programul școlar, tip after-school. În cadrul aceluiași proiect s-a vizat achiziționarea unui sistem audio și lumini pentru dotarea Căminului Cultural. Toate acestea în condițiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condițiile de calificare pentru a i se atribui contractele de lucrări, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și de la bugetul de stat, sumă totală de 11.943.158,50 de lei.

Acordul de asociere din data de 14 mai 2012 dintre SC FORESTBROD SRL și cealaltă firmă suceveană  nu a fost încheiat nici în acest caz, în scopul realizării lucrărilor, în condițiile prevăzute în fișa de date a achiziției, ci doar în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare și câștigării licitației organizate de Primăria Brodina de către SC FORESTBROD SRL – acordul și oferta în ansamblul ei având un caracter pur formal, firma fostului primar Vasile Melen prezentând  documente inexacte din punct de vedere al realității datelor prezentate comisiei de licitație. Melen a mai fost trimis în judecată de procurorii DNA și pentru săvârșirea unei infracțiuni de conflict de interese, constând în aceea că  în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de primar al comunei Brodina (funcție ocupată începând cu data de 28 iunie 2012 până la data de 16 mai 2015), în perioada 31 iulie 2012 – 16 ianuarie 2013, a semnat un număr de 17 acte (contractele de lucrări încheiate între comuna Brodina și SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 4264/365/31.07.2012, nr. 4265/366/31.07.2012, nr. 7206/07.12.2012, nr. 2435/512/05.04.2013, nr. 5614/26.09.2012, nr. 5661/28.09.2012, nr. 4395/4522/01.08.2013, nr. 5726/4954/15.10.2013, contractul de prestări servicii încheiat între comuna Brodina și SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 3186/15.05.2013, acordurile cadru de servicii încheiate între comuna Brodina și SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 4534/08.08.2013, nr. 5994/5204/31.10.2013 și nr. 6680/1541/21.11.2014, actul adițional încheiat între comuna Brodina și SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 3764/29.06.2012 prin care s-a prelungit până la data de 31.03.2013 durata contractului nr. 5782/2010, contractele de vânzare-cumpărare având ca obiect suprafețe de teren încheiate între comuna Brodina, reprezentată de primarul Melen Vasile Viorel și membrii familiei sale – soția și fiul, precum și SC FORESTBROD SRL Brodina, ­au­tentificate sub nr. 427/16.07.2012, nr. 486/18.04.2013, nr. 487/18.04.2013 și nr. 88/16.01.2013), prin care s-au obținut direct/indirect foloase patrimoniale în sumă totală de 136.646,55 lei, constând în contravaloarea prețului din contract al unor terenuri din comuna Brodina, în suprafață totală de 18.833 mp., pentru soția sa, Melen Ana, și fiul său, Melen David, și foloase patrimoniale în sumă totală de 22.652.941,34 lei pentru societatea SC FORESTBROD SRL Brodina cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii cinci ani, fiind angajat ca administrator, la data de 1 iunie 2004, prin contract individual de muncă nr. 17/01.06.2004 până la data de 29.06.2012, când au fost suspendate raporturile de muncă și de la care a beneficiat de foloase, constând în: salarii, dividende, restituiri sume cu care inculpatul sprijinise societatea sub formă de aport.

Firma de familie a lui Vasile Melen, trimisă și ea în judecată

Persoana juridică SC FORESTBROD SRL Brodina, jud. Suceava a fost de asemenea trimisă în judecată pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

Prin reprezentantul său legal – Vasile Viorel Melen -, firma a prezentat, cu rea-credință, la data de 15 martie 2011, în etapa de licitație organizată de comuna Ulma, documente inexacte în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câștigării licitației și obținerii unui contract de lucrări aferent contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) și comuna Ulma pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul  integrat cu trei acțiuni de investiții, în condițiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condițiile de calificare pentru a i se atribui contractul de lucrări, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și de la bugetul de stat, în sumă de de 10.783.474,88 lei. De asemenea, procurorii DNA au constatat că prin reprezentantul său legal, Vasile Viorel Melen, firma FORESTBROD a prezentat, cu rea-credință, în etapa de depunere a ofertelor la licitația organizată de comuna Brodina, în etapa de clarificări cerute în cadrul licitației, documente inexacte pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu cinci acțiuni pentru dezvoltarea comunei Brodina, județul Suceava, în condițiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condițiile de calificare pentru a i se atribui contractele de lucrări, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și de la bugetul de stat, a sumei totale de 11.943.158,50 lei. S-a propus menținerea măsurilor asiguratorii dispuse asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților: Vasile Viorel Melen și SC FORESTBROD SRL Brodina până la concurența sumei de 13.640.414,78 lei fără TVA (din care 10.912.331.82 lei din bugetul FEADR administrat de Uniunea Europeană și 2.728.082,96 lei de la bugetul de stat).

Adauga comentariu