FOTO Așa va arăta noul sediu al Judecătoriei Suceava în valoare de peste cinci milioane de euro

Primăria municipiului Suceava a anunțat publicul despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție Sediu Judecătorie Suceava, pe teren aflat în proprietatea Statului Român – domeniul public, cu drept de administrare Tribunalul Suceava, în suprafață de 6.600 mp identic cu p.c. 45061, situat în intravilanul municipiului Suceava pe bulevardul George Enescu, inițiator Tribunalul Suceava prin Compania Națională de Investiții.

Documentația de urbanism poate fi consultată de luni pana vineri intre orele 09.00 – 13.00 la sediul Primăriei municipiului Suceava, Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism – camera 38, pe site-ul www.primariasv.ro la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.

Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 29 septembrie 2021 – 13 octombrie 2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.

Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.

Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism – Primăria municipiului Suceava.

La începutul anului 2020, Ministerul Justiției a aprobat proiectul privind construcția unui nou sediu pentru Judecătoria Suceava. Clădirea va avea o suprafață de 4.326 mp și va costa 5,19 milioane de euro. Imobilul va fi ridicat pe un teren din apropierea Liceului Sportiv Suceava în suprafață de 6.600 mp, teren cedat de Consiliul Local Suceava Ministerului Justiției.

Judecătoria Suceava va avea un nou sediu din cauza insuficienței spațiilor cu destinație de birouri personal și săli de judecattă din actuala clădire a Palatului de Justiție.

Adauga comentariu