FOTO Nereguli cu duiumul descoperite de Garda Forestieră Suceava în pădurile din județ administrate de ocoalele silvice private

Garda Forestieră Suceava  execută în permanenţă controale şi inspecţii în fondul forestier proprietate publică a Statului Român şi proprietate privată, pentru depistarea tăierilor ilegale de arbori şi pentru prevenirea extinderii fenomenelor infracţionale din domeniul forestier. De asemenea, desfăşoară controale pe drumurile publice şi forestiere împreună cu lucrători din cadrul IPJ Suceava și ai IJJ Suceava, pentru oprirea transporturilor ilegale de materiale lemnoase.

În perioada 1 – 22 octombrie 2021, în cadrul controlului tematic demarat în data de 21 septembrie a.c., Garda Forestieră Suceava a desfășurat acțiuni de control în zone din fondul forestier național proprietate privată persoane fizice gestionate de către Ocolul silvic privat Dealu Negru,  precum și în zone cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, pe raza de competență a Gărzii Forestiere Suceava, ocazie  cu  care  au  fost  găsite diferite încălcări ale legislației silvice în vigoare.

Astfel, parcurgând suprafața a 31 de proprietăți însumând 173 de hectare arondate cantonului silvic Neagra din cadrul Ocolului silvic Dealu Negru, inspectorii Gărzii Forestiere Suceava au depistat goluri provenite din extragerea repetată a produselor accidentale, în șase proprietăți însumând circa cinci hectare, care necesită reîmpădurirea în perioada imediat următoare. De asemenea, într-o proprietate au fost găsite 22 cioate provenite de la tăieri fără drept de arbori esență rășinoase, însumând un volum de 7,66 mc, cu o valoare a prejudiciului de 1.948 de lei. În altă zonă, a fost surprins un cetățean în flagrant în timp ce dobora ilegal arbori esență rășinoase din proprietatea sa. Au fost identificate 12 cioate provenite de la tăieri fără drept de arbori esență rășinoase, însumând un  volum de 4,62 mc, cu o valoare a prejudiciului de 2.989 de lei. S-au transmis sesizări către organele de cercetare penală competente.

Tot în perioada menționată, Garda Forestieră Suceava a efectuat acțiuni de control și în alte suprafețe  din  fondul  forestier național,  cum  ar  fi  cele  din  zona Moldovița – Demăcușa, aflate  în

gestionarea Ocolului silvic Bucovina. S-a procedat la verificarea unui act de punere în valoare, respectiv o partidă de produse accidentale constituită de acest ocol pe o suprafață de 6,2 hectare.

Cu ocazia verificării partizii în teren au participat, la solicitarea Gărzii Forestiere Suceava, și lucrători de poliție din cadrul SPR Vama și a Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc. Din verificarea arborilor puși în valoare, s-au constatat un număr de 15 arbori verzi pe picior, marcați în cadrul partizii, care nu aveau caracteristici care îndeplinesc condițiile structurale și de formă pentru a fi încadrați în categoria de produse accidentale. După inventarierea arborilor respectivi a rezultat că este vorba de un volum de 45 mc, cu o valoare a pagubei de 7.462 de lei. Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire a dispozitivelor speciale de marcat pentru inventarierea arborilor destinați tăierii fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice.

Întrucât existau suspiciuni cu privire la subdimensionarea elementelor dendrometrice pentru toți arborii puși în valoare, s-a procedat la reinventarierea partizii, a fost întocmit un act de punere în valoare rezultat în urma reinventarierii și remăsurării elementelor dendrometrice, rezultând o diferența de 48 mc în plus, respectiv o eroare la constituirea APV-ului de peste 14%, procent care nu se încadrează în toleranța maxim admisă.

Având în vedere cele constatate, s-a întocmit sesizare penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc cu privire la diferența de volum rezultat în plus față de prevederile APV-ului inițial.

Aducem în atenție activitatea desfăşurată de angajaţii Gărzii Forestiere, pe raza județului Suceava, în cursul lunii octombrie 2021: s-au efectuat 50 de controale, respectiv inspecţii de fond şi parţiale în fond forestier şi în vegetaţia de pe terenuri din afara fondului forestier, controale la exploatare în partizi autorizate, controale de circulaţie materiale lemnoase pe drumuri publice şi forestiere, controale la instalaţii de debitat materiale lemnoase, depozite de materiale lemnoase, verificări erori SUMAL 2.0.; s-au constatat cioate provenite de la arbori taiaţi fără drept, în număr de 173; volumul acestor arbori tăiaţi fără drept constatat a fost de 105,26 mc, cu o valoare a prejudiciului de 58.934 de lei; au fost făcute 10 controale  la exploatare în partizi autorizate (opt sancţiuni contravenționale în cuantum de 18.000 de lei); la cele 6 controale de circulatie materiale lemnoase pe drumuri publice si forestiere, s-au aplicat cinci sancțiuni contravenționale cu o valoare de 24.000 lei; s-au executat 23 de controale instalatii de debitat, inclusiv verificări erori generate prin utilizarea aplicaţiei SUMAL 2.0., (22 sancțiuni contravenționale cu o valoare de 77.000 de lei); s-au confiscat 69 mc materiale lemnoase, după cum urmeză: 54 mc lemn rotund lucru rășinoase, 15 mc lemn de foc; s-au verificat un număr de șapte sesizări/petiții formulate de către cetățeni.

„Garda Forestieră Suceava atrage din nou atenţia că faptele de natură a afecta integritatea fondului forestier naţional sunt şi vor fi drastic pedepsite, în perioada următoare urmând a se intensifica acest tip de controale”, a declarat inspectorul șef Mihai Gășpărel, șeful Gărzii Forestiere Suceava.

Adauga comentariu