FOTO Pădurile din Bucovina continuă să cadă pradă hoților de lemne, deși autoritățile anunțau măsuri dure de stopare a tăierilor ilegale

Garda Forestieră Suceava a fost sesizată de către organizația Greenpeace cu privire la posibile nereguli silvice săvârșite pe raza Ocolului Silvic Vama din cadrul Direcției Silvice Suceava.

În vederea verificării tuturor aspectelor semnalate, au fost făcute redirecționări ale sesizării către instituțiile abilitate, respectiv Garda Națională de Mediu, Sistemul de Gospodărire a Apelor.

În ceea ce privește acțiunea de control desfășurată de către Garda Forestieră Suceava, aceasta a implicat și colaborarea cu următoarele instituții: INCDS Marin Drăcea – Stațiunea de cercetare – dezvoltare și experimentare – producție Bistrița, Direcția Silvică Suceava și, nu în ultimul rând, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.

În primul caz prezentat, referitor la acuzația de constituirea unei partizi pe o suprafață mai mare decât cea reală, s-a constatat că afirmația este adevărată, dar eroarea provine din stabilirea eronată a suprafeței la amenajarea silvică în anul 2011.

Nu s-a constatat recoltarea din partida în cauză a unor volume de masă lemnoasă mai mari decât cele declarate. În această situație au fost dispuse măsuri de analiză administrativă a personalului din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, INCDS Bistrița și Direcției Silvice Suceava care nu a luat măsurile ce se impuneau.

De asemenea, Garda Forestieră Suceava va reitera tuturor ocoalelor silvice din raza de competență obligația de a raporta orice neconcordanță majoră din amenajamentele silvice și situația reală din teren. În plus, s-a dispus introducerea în controlul anual al regenerării, a suprafeței de 2,69 ha în vederea monitorizării evoluției vegetației forestiere.

„Facem precizarea că la data controlului,  reușita regenerării stabilită în teren era de 86%. În vederea evitării pe viitor a unor astfel de situații, se va solicita și autorității publice centrale să prevadă în sistemul SUMAL emiterea unor alerte care să permită sesizarea în timp util a instituțiilor de control”, a transmis inspectorul șef Mihai Gășpărel, șeful Gărzii Forestiere Suceava.

În cel de-al doilea caz în care sunt suspectate tăierile ilegale de arbori prin folosirea unor dispozitive de marcare în fals sau falsificate, s-a solicitat Inspectoratului de Poliție Județean Suceava expertiza criminalistică a mărcilor silvice prelevate, în acest caz fiind deschis un dosar penal. În teren a fost găsit și un volum de 18 mc de masă lemnoasă pe picior, care deși era autorizat pentru exploatare, nu a fost recoltat. Pentru faptele contravenționale constatate ca fiind produse prin nerespectarea regulilor de exploatare forestieră din acest al doilea amplasament, au fost aplicate patru amenzi, cumulând 18.000 de lei, atât pentru firmele care au exploatat lemnul,  cât și pentru personalul silvic.

Complementar, s-a dispus confiscarea a 14 mc lemn de lucru pentru încălcarea procedurilor privind comercializarea materialelor lemnoase. De asemenea, s-a stabilit ca după finalizarea expertizei și în funcție de rezultatul acesteia să fie dispuse noi măsuri de control. În ceea ce privește masa lemnoasă care a fost identificată în teren ca fiind neexploatată, se va solicita autorității publice centrale care răspunde silvicultură reglementarea acestor situații.

În cel de-al treilea caz sesizat, aspectele prezentate privind alăturarea de parchete tăieri rase și extragerea unui volum de masă lemnoasă mai mare decât cel prevăzut de amenajament se confirmă parțial. Nu se confirmă existența unei tăieri rase pe o suprafață de 9,0 ha. Se confirmă existența unui APV cu un volum cu 74% mai mare decât cel prevăzut de amenajament.

În această situație, diferența se datorează unei erori de amenajare, lucru însușit și de către INCDS Marin Drăcea – Stațiunea de cercetare-dezvoltare și experimentare – producție Bistrița.

„Facem precizarea că acțiunea de control va continua și sub alte aspecte. Astfel se va proceda la verificarea operatorilor economici din zonă, acțiunea având și un caracter preventiv. Mulțumim organizației Greenpeace pentru rolul activ pe care îl are în dezvoltarea conștiinței forestiere și îi asigurăm de toată deschiderea în soluționarea aspectelor ce țin de respectarea legii în domeniul silvic și cinegetic”, a mai declarat Mihai Gășpărel.

Nereguli descoperite în pădurile din Moldovița

Garda Forestieră Suceava a executat şi execută controale şi inspecţii în fondul forestier proprietate publică a Statului Român, pentru identificarea tăierilor fără drept de arbori şi pentru prevenirea extinderii acestui fenomen infracţional.

Un astfel de caz a fost depistat într-o pădure aflată în administrarea Bazei Experimentale Tomnatec, respectiv pe raza teritorială a comunei Moldoviţa, în unitatea de producţie Demăcuşa.

În raza cantonului silvic nr. 3 Tomnatec, ua 67A%, 72A%, 72I, 74A, angajații Gărzii Forestiere Suceava au găsit tăieri fără drept de arbori şi chiar scoaterea unor arbori cu totul din rădăcini, fără a fi găsit şi lemnul la faţa locului. S-au inventariat un număr de 21 cioate provenite de la arbori tăiaţi fără drept precum şi locuri vizibile de unde au fost extraşi arbori cu totul din pământ, volumul acestora fiind estimat la 40,35 mc, cu o valoare totală a prejudiciului (inclusiv funcţiile nerealizate ale pădurii) de 24.983,45 de lei.

Ca urmare a constatărilor din teren, s-au întocmit act de inspecţie şi carnete de inventariere, urmând a se transmite către organele de cercetare penală competente o sesizare în sensul celor menţionate.

Urmează ca organele abilitate să continue cercetările specifice privind infracțiunile de tăiere ilegală de arbori și distrugere, în vederea identificării autorilor.

 

Adauga comentariu