FRECŢIE LA PICIORUL DE LEMN: ANRE a dat PRIMELE AMENZI. Electrica Furnizare și Gaz Vest, SANCȚIONATE cu 400.000 de lei pentru că NU au plafonat facturile

ANRE a finalizat parțial acțiunile de control demarate în data de 12.01.2022 la principalii furnizori de energie electrică și gaze naturale. Astfel, au fost finalizate verificările privind îndeplinirea obligației de emitere de facturi care să cuprindă informații corecte, transparente, clare și complete referitoare la plafonarea prețului final al energiei electrice și al gazelor naturale precum și consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensației.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societățile ELECTRICA FURNIZARE și GAZ VEST, nu au aplicat clienților beneficiari schema de sprijin prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale, pentru luna noiembrie 2021, afectând astfel interesele economice ale clienților finali beneficiari ai schemei.

Pentru faptele săvârșite, societatea ELECTRICA FURNIZARE a fost sancționată cu amendă contravențională în valoare de 200.000 lei, iar societatea GAZ VEST cu amendă contravențională în valoare de 200.000 lei.

Totodată, au fost dispuse măsuri pentru restabilirea legalităţii în sensul refacerii facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale din luna noiembrie 2021, cu aplicarea schemei de sprijin.

ANRE continuă acțiunile de control la furnizorii de energie electrică și gaze naturale, urmând ca, după finalizarea acestora, concluziile și eventualele sancțiuni și măsuri aplicate, să fie făcute publice.

Reamintim clienților finali care sunt pașii de urmat dacă au neclarități privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale:

• Clienții finali care au neclarități privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale, trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuție pentru clarificări, acesta având obligația transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real.

• În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanței de judecată.

• Recomandăm clienților finali de energie electrică/gaze naturale următoarele:

 să încheie o convenție de consum cu furnizorul de energie electrică/gaze naturale;

 să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis

 să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul și să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia;

 să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condițiilor contractuale, în special modificarea prețurilor/tarifelor. Dacă aceste modificări nu respectă condițiile prevăzute în contract (preț fix pe o anumită perioada de timp), clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanța de judecată.

LEGEA E O GLUMĂ în România: ANPC a găsit PROBLEME la 27 din 72 furnizori de gaze și energie verificați

Comisarii ANPC au verificat în perioada 6-13 ianuarie 72 de firme din domeniul distribuției de energie și gaze din țară, iar la 27 dintre acestea au fost constatate abateri. Au fost date amenzi de 450.000 de lei și a fost dispusă recalculaea facturilor ilegale.

Acestea sunt primele rezultate ale Comandamentului pentru Energie, o structură special creată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

În urma verificărilor, până în acest moment, adică în perioada 6-13 ianuarie 2022, comisarii ANPC au controlat 72 de operatori economici, din întreaga țară, cu unul sau mai multe puncte de lucru, la 27 dintre aceștia constatându-se abateri.

Au fost aplicate amenzi de 450.000 lei, la care s-au adăugat 4 propuneri de încetare a practicilor comerciale incorecte în raport cu consumatorii și măsura recalculării tuturor facturilor care nu respectă prevederile legii.

Operatorii economici verificați pînă în acest moment, fără a fi controlate încă toate de puctele de lucru ale fiecăruia, au fost:

- CEZ VÂNZARE SA

- DISTRIGAZ SUD REȚELE

- ENGIE ROMÂNIA

- RCS & RDS SA

- ENEL ENERGIE MUNTENIA

- ELECTRICA FURNIZARE SA

- DIGI ENERGY

- PADO GROUP INFRASTRUCTURES SRL

- E.ON ENERGIE ROMANIA SA

- EURO SEVEN INDUSTRY SRL

- RESTART ENERGY ONE SRL

- GAZ VEST

- MEGACONSTRUCT SA

- GAZMIR IASI SRL

- GRENERG SRL

- RES ENERGY SOLUTIONS SA

- DISTRIGAZ VEST SA

- CPL CONCORDIA ROMANIA SRL

- CIS GAZ SA

- SPEAKOVER ROMANCE SRL

- PREMIER ENERGY SRL

- GAZ NORD EST HÂRLĂU

- PRISMA SERV COMPANY SRL

- GAZ EST SA

- PRISMA GAZ SRL

- MVM TRADE ENERGY PLUS SRL

- NOVA POWER

- ELECTRIC & GAZ POWER TRADE SRL

- SST GROUP TRANSILVANIA SRL

- NORD GAZ SRL.

Dintre cele mai importante abateri conmstatate de către comisarii ANPC:

-nu a fost aplicată plafonarea și compensarea prețurilor conform OUG118/2021 începând cu 01.11.2021

-tabelul privind consumul energie electrică, de pe site-ul companiei nu cuprinde consumul zilnic de referință, inclusiv marja de 10%

-informările privind compensarea facturilor de energie electrică și gaze naturale, transmise clienților, nu conțin elementele din care este compus prețul la care se aplică compensarea

-nerestituirea la termen a avansului achitat la trecerea la alt furnizor,

-nerespectarea termenului de răspuns la solicitarile petenților de încheiere a contractelor de furnizare pentru energie electrică și gaze naturale, punând consumatorii în situația de a nu cunoaște statusul contractului o perioadă de până la 60 de zile.

-contractele emise nu conțin prețul serviciilor din prețul gazului, doar prețul total, astfel încât consumatorul nu poate verifica modalitatea de calcul al compensării acordate

-diferențe de preț între 2 notificări privind prețul emis de operatorul economic unui consummator

-împiedicarea sub orice formă a comisarilor ANPC de a exercita atribuțiile de serviciu: nerespectarea termenului de răspuns;

-procedură nesigură: operatorul economic nu s-a asigurat că notificările privind majorările de preț au fost primite de consumatori;

-practică comercială incorectă: majorările succesive ale tarifelor nu au fost determinate de modificări legislative.

Comandamentul pentru Energie își continuă verificările până pe data de 31 martie 2022.

În această perioadă, în cazul în care constată nereguli la facturile de energie electrică și gaze naturale, consumatorii pot depune o reclamație online sau în scris (prin poștă sau predare personală la sediile Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor, ale căror adrese sunt stipulate pe site-ul www.anpc.gov.ro). Totodată, pentru sesizări, ANPC a pus la dispoziția consumatorilor din toată țara un număr de telefon și o adresă de e-mail dedicate: 021.307.67.89, de luni-vineri, între orele 8.00-16.00, sau adresa de e-mail energie@anpc.ro.

Adauga comentariu