Garda de Mediu Suceava a amendat cu 15.000 de lei o primărie din județ pentru că nu a implementat colectarea selectivă a deșeurilor

Garda de Mediu Suceava a anunțat că a amendat o primărie din județ pentru că nu a asigurat colectarea selectivă.

„Garda Nationala de Mediu continuă inspectiile planificate tematice la unitatile administrativ-teritoriale, pentru verificarea stadiului de realizare a masurilor prioritare de guvernanta privind gestionarea deseurilor municipale (conform Planului National de Gestionare a Deseurilor) si a starii de salubrizare a localitatilor.
Cu ocazia controlului efectuat la o unitate administrativ-teritoriala din judetul Suceava s-a constatat ca pe teritoriul acesteia nu este asigurata colectarea separata a deseurile menajere si reciclabile, nefiind indeplinite si respectate nici alte obligatii ce deriva din aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 si ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.
In consecinta, in sarcina autoritatii administratiei publice locale in cauza s-au aplicat doua sanctiuni contraventionale constand in avertisment si amenda in cuantum de 15.000 lei, totodata fiind impuse masuri de remediere a situatiilor neconforme constatate”, a transmis Garda de Mediu Suceava.

Adauga comentariu