Înscrierile copiilor la grădiniță încep de luni

Înscrierea pentru prima dată a copiilor la grădiniţă se va desfăşura în 3 etape. Etapa I are loc între 8 iunie – 3 iulie, etapa a II-a între 20 iulie – 10 august, iar etapa a III-a, programată în perioada 11 – 31 august, se referă la „Corecturi”. 

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică.

Orarul reînscrierilor și, respectiv, al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere și înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar trebuie să posteze pe site-ul unității de învățământ și la vedere, pentru toţi cei interesaţi, numărul maxim de copii pe care îl poate cuprinde, numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2020, pe grupe de vârstă, și criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Departajarea copiilor, în situația în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, se va face în baza documentelor care dovedesc că fie este orfan de ambii părinți (copilul provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial), fie este orfan de un singur părinte, are un frate/ o soră înmatriculat/înmatriculată, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ sau în baza existenței unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificat de orientare școlară eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională. 

sursa material: obiectivdesuceava.ro

 

 

 

Adauga comentariu