IPJ Suceava scoate la concurs mai multe posturi din sursa externă

IPJ Suceava a anunțat faptul că a scos la concurs 28 de posturi de agent și ofițer de poliție, prin încadrare din sursă externă.

„Începând cu data de 29 iunie 2022 s-a demarat procedura de ocupare, prin concurs de încadrare directă, din sursă externă, a 28 posturi vacante de ofițer/agent de poliţie.

Înscrierea candidaților se va realiza, până la 12 iulie 2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 12 iulie 2022 doar până la orele 16.00) online la adresele de e-mail sursaexterna@sv.politiaromana.ro sau resurseumane@sv.politiaromana.ro, în funcție de postul scos la concurs.

Concursurile vor consta într-un test scris, iar pentru posturile din specialitatea ordine publică, rutier, arest, acțiuni speciale și în susținerea următoarelor probe eliminatorii: evaluarea performanțelor fizice sau proba practică în perioada 08 august 2022 - 29 august 2022.

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de angajare din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații şi va avea loc la data de 3 septembrie 2022.

Informații privind condițiile de participare la examen și conținutul dosarului de recurtare ori alte date utile se regăsesc pe site-ul de internet al inspectoratului, http://sv.politiaromana.ro – secţiunea „Carieră – ocupare posturi vacante”, a transmis IPJ Suceava.

POST DE MAISTRU II LA SERVICIUL LOGISTIC

IPJ Suceava organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, în vederea ocupării a unui post vacant de maistru II la Serviciul Logistic.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale stipulate de art. 3 din H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, să fie apţi medical, să fie absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat sau studii medii cu diplomă de bacalaureat, filiera tehnologică în profilul tehnic, specializarea tehnician în lucrări publice și construcții sau profilul construcții sau să fie absolvenți de cursuri/programe de perfecționare/specializare, programe de formare profesională finalizate cu examen de certificare în calificarea profesională construcții sau instalații, doar pentru absolvenții cu studii medii, să dețină permis de conducere pentru categoria B și fără vechime în muncă.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituţiei, în perioada 30 iunie -14 iulie 2022, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă, care va fi depusă până la data de 9 septembrie 2022.

Selecţia dosarelor se va realiza în perioada 15 - 18 iulie 2022.

Concursul va consta în două probe, ce vor avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, după cum urmează:

1. Proba scrisă – 12 septembrie 2022, ora 10:00

2. Interviu – 16 septembrie 2022, ora 10:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, de la persoana care asigură secretariatul comisiei, la telefonul 0230/203112, de luni până vineri, între orele 10:00 – 12:00, sau pe site-ul www.sv.politiaromana.ro la secţiunea ”CARIERĂ” – posturi scoase la concurs.

MUNCITOR CALIFICAT IV

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 9, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, în vederea ocupării a unui post contractual vacant de muncitor calificat IV.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale stipulate de art. 3 din H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, să fie apţi medical, să fie absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat, filieră/profil prelucrarea lemnului sau în calificarea profesională tâmplar sau pregătire prin învățământul profesional, finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale – tâmplar/technician în prelucrarea lemnului sau să fie absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat și să fie absolvenți de cursuri/ programe de perfecționare/ specializare, programe de formare profesională finalizate cu examen de certificare în calificarea profesională tâmplar/ technician în prelucrarea lemnului.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituţiei, în perioada 30 iunie 2022 – 14 iulie 2022, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă, care va fi depusă până la data de 9 septembrie 2022. Selecţia dosarelor se va realiza în perioada 15 iulie 2022-18 iulie 2022.

Concursul va consta în două probe, ce vor avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, din str. B-ul 1 Mai, nr. 9, după cum urmează:

1. Proba practică – 14 septembrie 2022, ora 10:00;

2. Interviu – 19 septembrie 2022, ora 10:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, de la persoana care asigură secretariatul comisiei, la telefonul 0230/203112, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00, sau pe site-ul www.sv.politiaromana.ro la secţiunea ”CARIERĂ” – posturi scoase la concurs.

Adauga comentariu