ITM Suceava a sancționat peste 88% din firmele de construcții pe care le-a verificat în luna iunie

Conform unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava, în luna iunie 2021, ITM-ul a desfăşurat Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor - cod CAEN 41, 42, 43.

Obiectivele Campaniei

* Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activități în domeniile construcțiilor, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.

* Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

* Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicația REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritorială angajatorul își are sediul social.

* Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile construcțiilor, a prevederilor legale menţionate.

* Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

* Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime.

* Încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori din domeniul construcțiilor, în acțiunea de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor;

* Îndrumarea angajatorilor pentru crearea condițiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanții acestora, precum și sindicatele din domeniul construcțiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislației specifice domeniului construcții, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creșterea nivelului de securitate,

Grupul ţintă

* Angajatori şi lucrători care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor cod CAEN 41, 42, 43.

* Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

La acţiune au participat inspectori de muncă care au controlat un număr de 27 angajatori cu 692 lucrători, fiind sancţionaţi 24 angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 51 sancţiuni contravenţionale, dintre care 1 amendă în valoare de 7.000 lei.

S-a urmărit preponderent:

  • organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă pe șantierele temporare sau mobile;
  • instruirea lucrătorilor;
  • lucrul la înălţime și acordarea echipamentului individual de protecție corespunzător sarcinii de muncă;
  • utilizarea instalațiilor de ridicat și protecţia împotriva electrocutării pe șantierele temporare sau mobile;
  • îndeplinirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* Schele cu deficiențe ale elementelor de protecție, fără balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), fără platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime;

* Neefectuarea examenelor medicale ale lucrătorilor sau efectuarea examenelor medicale dar fără menționarea aptitudini pentru lucrul la înălțime;

* Neîntocmirea planului propriu de securitate și sănătate în muncă cu măsuri de protecție colectivă și individuală;

* Lucrătorii nu utilizează echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci).

Adauga comentariu