O clincă stomatologică va fi consturită peste drum de Metro, în apropiere de Symmetrica

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ pentru construire unei clinici stomatologice cu locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe un teren privat în suprafață de 576 mp situat în pe bulevardul 1 Decembrie 1918 a orașului.

Inițiatorii proiectului sunt Alona Skurtu și Viorel Skurtu în calitate de proprietari și SAV Denistry – superficiar.

Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de cinci zile de la data de 19 ianuarie 2022 la registratura Primăriei municipiului Suceava de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro   

Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.

Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Adauga comentariu