Peste 2.000 de metri cubi de lemn confiscați de Garda Forestieră Suceava în ultimele două săptămâni

Garda Forestieră Suceava  execută în permanenţă controale pe cuprinsul pădurii prin inspecţii în fondul forestier proprietate publică a Statului Român cât şi în proprietăți private, pentru depistarea tăierilor ilegale de arbori  precum și prevenirea extinderii acestui fenomen infracţional.

De asemenea, inspectorii Gărzii Forestiere Suceava desfăşoară controale pe drumurile publice şi forestiere pentru depistarea transporturilor ilegale de lemn, împreună cu delegaţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, a Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Suceava, în colaborare și cu structurile silvice autorizate.

În ultimele două săptămâni, Garda Forestieră Suceava a efectuat 66 de controale, respectiv inspecţii de fond şi parţiale în fond forestier şi în vegetaţia de pe terenuri din afara fondului forestier, controale la exploatare în partizi autorizate, controale de circulaţie materiale lemnoase pe drumuri publice şi forestiere, controale la instalaţii de debitat materiale lemnoase, depozite de materiale lemnoase, verificări erori Wood Tracking, verificări zone critice din punctul de vedere al tăierilor fără drept de arbori.

În plus, inspectorii au verificat 18 acorduri de eliberare formulare documente cu regim special.

Cu ocazia controalelor privind respectarea regimul silvic, atât pe drumul public, pe cuprinsul pădurii cât și la agenții economici care desfășoară activități cu specific forestier, au fost aplicate 24 sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de 160.000 de lei.

Inspectorii Gărzii Forestiere Suceava au confiscat 2.120 mc de lemn, respectiv 308 mc lemn rotund lucru rășinoase, 1.666 mc cherestea, 145 mc lemn de foc.

Pentru preîntâmpinarea delictelor silvice, Garda Forestieră Suceava, prin demersurile efectuate în perioada menționată, atât cu autoritățile publice locale cât și cu structurile silvice județene, a procedat la predarea  suprafeței de 196,28 de hectare, fond forestier privat pentru care nu erau asigurate serviciile silvice – paza, către structurile silvice autorizate (ocoale silvice), acțiune care va continua și în perioada următoare.

În perioada menționată, Garda Forestieră Suceava, la nivel teritorial, a organizat verificări în baza Regulamentului european (E.U.) 995/2010, de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, astfel, pe lângă verificările desfășurate în baza legislației existente până la implementarea R.E. (EU) 995/2010, au fost desfășurate un număr de 34 verificări la operatorii, așa cum sunt definiți în cadrul legislației europene adoptate și de Statul Român, societăți comerciale care pun pentru prima dată, pe piața intracomunitară,  lemn și produse din lemn. Garda Forestieră Suceava, va continua verificările pe acest domeniu.

„Facem mențiunea că angajații Gărzii Forestiere, în exercitarea atribuțiilor de control, au utilizat sistemul SUMAL, precum și componentele sale, pentru constatarea și probarea ilegalităților în domeniul silvic, acesta fiind de cele mai multe ori punctul de plecare în determinarea punctelor/zonelor critice privind tăierea ilegală de arbori, comercializarea  cât și transportul materialelor lemnoase”, a declarat inspectorul șef Mihai Gășpărel, șeful Gărzii Forestiere Suceava.

Garda Forestieră Suceava în cooperare cu Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, precum și cu Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Suceava, va continua verificările în zonele critice atât pe cuprinsul pădurii cât și pe drumurile publice, atât pentru prevenirea cât și pentru combaterea tăierilor ilegale.

Adauga comentariu