Prefectul Sucevei a solicitat începerea unei anchete în cazul tinerei PNL-iste detașată de la Primăria Vatra Moldoviței la Garda Națională de Mediu București: „Vor fi dispuse, cu celeritate, măsurile ce se impun”

În urma dezvăluirii jurnalistului Alex Nedea (Recorder) privind detașarea unui funcționar public, membru TNL Suceava, din cadrul Primăriei Vatra Moldoviței la Gărzii Națională de Mediu București, Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava, a cerut structurii juridice a instituției să înceapă o anchetă.

„Prin Dispoziţia primarului comunei Vatra Moldoviţei nr. 76 din 28.06.2021 s-a constituit comisia de concurs și comisia de contestaţii pentru ocuparea funcţiei publice de inspector debutant în cadrul compartimentului protecţia mediului din aparatul de specialitate al primarului comunei Vatra Moldoviţei.

Cu privire la organizarea concursului, autoritatea publică locală a înştiinţat Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin adresa nr. 5576/14.06.2021, fiind respectate termenele şi procedurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (denumită în continuare Codul administrativ).

În comisii nu au făcut parte reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului desemnaţi de către  A.N.F.P., autoritatea publică locală organizatoare prevalându-se de prevederile art. 618 alin. (5) teza finală din Codul administrativ conform căruia: <pentru concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie autoritatea sau instituţia publică organizatoare poate solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici desemnarea unui reprezentant pentru a face parte din comisia de concurs, respectiv din comisia de soluţionare a contestaţiilor, odată cu transmiterea înştiinţării.>

Organizarea şi desfăşurarea concursului este în competenţa A.N.F.P. şi a comisiei de concurs.

Prin Dispoziţia primarului comunei Vatra Moldoviţei nr. 118 din 16.08.2021, în baza raportului final al concursului nr. 7311/16.08.2021, a fost numită doamna Cenuşă Mariana în funcţia publică de inspector debutant în cadrul compartimentului protecţia mediului din aparatul de specialitate al primarului comunei Vatra Moldoviţei, fiind respectate termenele şi procedurile prevăzute de Codul administrativ.

Dispoziţia primarului comunei Vatra Moldoviţei nr. 118 din 16.08.2021 este avizată pentru controlul financiar preventiv.

Până în prezent, nu au fost comunicate şi înaintate către prefectul județului Suceava dispoziţii ale primarului comunei Vatra Moldoviţei privind modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public Cenuşă Mariana (detaşare, transfer, etc.).

Au fost solicitate relaţii atât de la Primăria comunei Vatra Moldoviței, cât şi de la Garda Naţională de Mediu Bucureşti, dacă funcţionarul public în cauză a fost transferat/detaşat de la Primărie la Garda de Mediu şi actele administrative emise în acest sens, dacă este cazul.

În funcție de răspunsurile primite la solicitările efectuate, vor fi dispuse, cu celeritate, măsurile ce se impun”, a transmis Prefectura Suceava.

Adauga comentariu