Primăria Vatra Moldoviței plătește peste 14.000 de euro pentru servicii de întocmire a cererii de finanțare și a studiilor aferente pentru stațiile de reîncărcare

Conform SEAP, Primăria Vatra Moldoviței a atribuit direct un contract în valoare de 60.000 de lei (12.124,15 euro), fără TVA, pentru „servicii de întocmire a cererii de finanțare și a studiilor aferente pentru Stațiile de reîncărcare”.

Descrierea achiziției este următoarea: „servicii de întocmire a cererii de finanțare și a studiilor aferente pentru Stațiile de reîncărcare1) Analiza și verificarea eligibilității solicitantului, în conformitate cu prevederile menționate în Ghidul aferent programului de finanțare; 2) Analiza și verificarea eligibilității proiectului, în conformitate cu prevederile menționate în Ghidul aferent programului de finanțare; 3) Elaborarea studiului de fezabilitate, în conformitate cu cerințele H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Studiul de fezabilitate va fi realizat de un subcontractant care deține autorizările necesare din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei; 4) Analiza și verificarea eligibilității cheltuielilor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile menționate în Ghidul aferent programului de finanțare; 5) Elaborarea și transmiterea unei liste personalizate cu toate documentele necesare depunerii proiectului; 6) Elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv documentele care se anexează la acesta (declarații, formulare, alte documente tipizate); 7) Înregistrarea și depunerea cererii de finanțare, în funcție de prevederile Ghidului aferent programului de finanțare sau a comunicărilor ulterioare; 8) Asistență de specialitate în elaborarea eventualelor răspunsuri la solicitările de clarificări care vizează proiectul elaborat, până la semn”.

Codul Comun Internațional Privind Achizițiile de Produse și Servicii este 85312320-8 - servicii de consultanță profesională.

Firma care a câștigat licitația este SC Visoro Europe INC SRL, din județul Cluj.

Adauga comentariu