Prin TAXE înșine (solo de mandolină)

Creșterea salariului minim brut pe economie în 2020 la 2.230 lei (HG 935/2019) conduce la majorarea plafonului în funcție de care persoanelor fizice ce obțin venituri non-salariale le poate reveni obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate întrucât aceste plafoane se determina în funcție de nivelul salariului de baza minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice pentru veniturile estimate (conform bugetul.ro).

Baza legală : Legea 227/2015-art145 (1) lit.b); art.146 (51 ); art.180.

Baza de calcul de 12 salarii (20) = 12 x 2.230 lei = 26.760 lei

CASS de plată = 10% x 26.760 lei = 2.676 lei.

Modificarea salariului minim brut pe economie din 2020 la valoarea de 2.230 lei (HG 935/2019) va avea drept consecință modificarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente/drepturi de proprietate intelectuală întrucât venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice privind veniturile estimate

Baza legală: Legea 227/2015 art.151

Așadar, nouă bază de impozitare (din 2020) este: 12 x 2.230 lei = 26.760 lei

Vechea bază de impozitare (din 2019) era: 12 x 2.080 lei = 24.960 lei

Prin urmare, creșterea salariului minim conduce la creșterea CAS la PFA cu 25%: 26.760 lei – 24.960 lei = 450 lei

Adauga comentariu