Rata de promovabilitate a candidaților care în ultimele cinci săptămâni au susținut proba de traseu pentru permis este de 69,82%

În perioada 16 mai  – 19 iunie 2022, comisiile de examinare alcătuite din lucrători din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava, la care s-au adăugat examinatori detașați din cadrul altor servicii similare din țară și din București, au susținut examinarea pentru categoriile și subcategoriile A, B, C, D pentru un număr de 4.546 candidați dintr-un total de 5.079 persoane programate, diferența fiind constituită din 533 candidați care nu au dat curs programării.

„Facem precizarea că pentru candidații care nu au dat curs programării, se vor identifica perioade în care vor fi reprogramați”, a transmis Prefectura Suceava.

Din totalul de 4.546 candidați examinați au fost declarate ”Admis” 3.174 persoane (reprezentând un procent de 69,82%), pe categorii situația prezentându-se astfel:

  • Categoria B+B1+BE: 2550 (66,35%) din 3843 candidați examinați
  • Categoria C+C1+CE+C1E: 521 (88,16%) din 591 candidați examinați
  • Categoria A+A1+A2+AM: 77 (95,65%) din 81 candidați examinați
  • Categoria D+D1+DE+D1E: 26 (83,87%) din 31 candidați examinați

În săptămâna 13 iunie – 19 iunie 2022, din cei 863 candidați programați, au fost examinați 780, fiind declarate ”Admis” 546 persoane (reprezentând un procent de 70%), pe categorii situația prezentându-se astfel:

  • Categoria B+B1+BE: 441 (66,52%) din 663 candidați examinați
  • Categoria C+C1+CE+C1E: 85 (88,54%) din 96 candidați examinați
  • Categoria A+A1+A2+AM: 11 (91,67%) din 12 candidați examinați
  • Categoria D+D1+DE+D1E: 9 (100%) din 9 candidați examinați

În vederea îmbunătății activității de relații cu publicul, respectiv eliminarea cozilor la ghișee, prefectul județului a dispus instalarea și implementarea unui sistem electronic cu bonuri de ordine la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

În acest sens va fi implementat un Sistem Electronic de Dirijare și Ordonare – S.E.D.O., cu titlu gratuit, de către o firmă specializată.

Prin implementarea unui sistem electronic cu bonuri de ordine, apreciem că atât angajații serviciului cât și cetățenii și reprezentanții persoanelor juridice care solicită serviciile instituției își pot eficientiza mai bine timpul, fapt ce poate conduce la o creștere a randamentului activității, respectiv la o atmosferă normală de așteptare, având în vedere că modul de utilizare este simplu și accesibil tuturor.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor, în perioada 20 iunie 2022 – 19 august 2022 programul de lucru al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Suceava se va desfășura în intervalul orar 8.30 – 18.30, conform Ordinului Prefectului.

Adauga comentariu