Ritmic primește 1.000.000 euro pentru a colecta deșeurile din orașul Broșteni

Firma Ritmic a câștigat licitația organizată de Primăria Orașului Broșteni pentru „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră în UAT Orașul Broșteni, județul Suceava”.

În baza contractului vor fi colecatate și transportate deșeurile din fracția umedă și uscată, deșeurile voluminoase și deșeurile din construcții și demolări, inclusiv eliminarea deșeurilor reziduale rezultate din sortare/tratare din pe raza orașului Broșteni.

Obiectul contractului de delegare presupune asigurarea prestarii serviciului de salubrizare pe raza administrativ teritoriala a orașului Broșteni prin delegarea activitatilor de:

  • colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori fracţia umedă şi fracţia uscată - cu autospeciale, platforme subterane și/sau semiîngropate și recipienți de colectare puși la dispoziţie de operator;
  • colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici - cu autospeciale și recipienți de colectare puși la dispoziţie de operator;
  • colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora - cu autospeciale puse la dispoziţie de operator;
  • de sortare a deşeurilor municipale fracţia uscată;
  • transportul deşeurilor reziduale rezultate din sortare la un depozit conform, autorizat.

Valoarea totală a achiziției, fără TVA, este de 4.335.314,16 lei. Mai exact, adăugând TVA-ul și transformând leii în euro (4,95 lei = 1 euro) rezultă circa 1.042.227 euro. Suma respectivă este achitată din fonduri bugetare.

Durata contractului este de șase ani.

La această licitație nu a mai fost depusă nicio ofertă.

Adauga comentariu