Servicii Comunale SA Rădăuți a primit amenzi în valoare totală de 100.000 de lei pentru că depozitează gunoaiele pe o platformă de stocare a deșeurilor ce trebuia să fie închisă din 2019

Garda Națională de Mediu Suceava a anunțat faptul că în perioada 25 - 26 noiembrie 2021 a efectuat un control pe platforma de stocare a deșeuri din municipiul Rădăuți, al cărei proprietar este operatorul Servicii Comunale SA Rădăuți.

„La data verificării în teren s-au identificat utilaje proprietatea operatorului SERVICII COMUNALE S.A. care descărcau deșeuri amestecate pe suprafata depozitului. S-au constatat stocari de deseuri reciclabile și menajere în zona de la intrarea pe suprafata depozitului și eliminari recente de deșeuri menajere, reciclabile si resturi vegetale pe suprafața depozitului si taluzul acestuia. Menționăm faptul că începand cu data de 01.08.2019 activitatea de stocare/depozitare a deseurilor in platforma de stocare deseuri municipale Radauti a fost sistată și A.P.M. Suceava, prin adresa nr. 9806/30.10.2019, a stabilit obligatiile de mediu ce revin operatorului SERVICII COMUNALE S.A. la inchiderea depozitului, pentru amplasamentul din mun. Radauti, zona Scruntari, jud. Suceava.
S-a mai constatat faptul că nu s-au realizat măsurile stabilite de Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în sarcina operatorului SERVICII COMUNALE S.A. la inchiderea depozitului care aveau termen de realizare 03.07.2020 și 31.07.2020.
In consecinta, in sarcina SC SERVICII COMUNALE S.A. Radauti – s-au aplicat 2(doua) sanctiuni contraventionale principale in baza legislatiei specifice privind protectia mediului, respectiv o amenda in cuantum de 50.000 lei pentru nerealizarea/nefinalizarea la termen a masurilor din obligatiile de mediu stabilite de A.P.M. Suceava si o amendă in cuantum de 50.000 lei pentru desfășurarea activității de tratare a deșeurilor municipale și reciclabile pe amplasamentul depozitului de deșeuri deținut fără a deține autorizație de mediu. Totodata s-a aplicat si sancţiune contravenţională complementară- suspendarea activităţii de tratare a deșeurilor pe depozitul de deșeuri.
Prin actul de control intocmit s-au impus în sarcina operatorului S.C. SERVICII COMUNALE S.A. măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate”, a transmis Garda de Mediu Suceava.

Adauga comentariu