Spitalul Județean Suceava a fost încadrat într-o categorie superioară de acreditare

Patru unități sanitare, dintre care două publice și două private, au fost încadrate în categorii superioare de acreditare în urma remedierii unor neconformități.

Inițial, cele patru unități spitalicești au fost încadrate în categoria a V-a. Pe urmă, acestea, au primit dreptul de a intra în categoria a II-a (acreditat cu recomandări), datorită progreselor înregistrate.

Cele patru unități sanitare sunt: Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educație Medicală Specifică și Recuperare pentru Copii și Tineri „Cristian Șerban” din județul Timiș, Societatea Euromedica Hospital SA Baia Mare, din județul Maramureș și Societatea Top Med Bunavestire SRL Craiova, din județul Dolj.

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a înregistrat progrese la planul de audit clinic și aplicarea acestuia pentru evaluarea eficacității și eficienței protocoalelor și diagnosticelor.

Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie Medicală Specifică şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban” din județul Timiş a îmbunătățit verificarea competențelor certificate ale personalului și a instruit angajații cu privire la reglementările ce stabilesc condițiile în care depășirea competențelor este permisă în interesul pacientului.

Societatea Euromedica Hospital SA, Baia Mare din județul Maramureş a instruit medicii cu privire la utilizarea unitară a criteriilor de stabilire a modalității de rezolvare a cazului, la evaluarea inițială a pacienților și din punct de vedere al riscului infecțios, la evaluarea pacientului în funcție de particularitățile imediate de îngrijire (modalitate de transport pe secție, dietă, tip pat, tip saltea- toate acestea fiind consemnate pe foaia de observație). Unitatea a reușit și integrarea unei funcții de psiholog / asistent social care este implicat în asigurarea continuității îngrijirilor.

Societatea Top Med Bunavestire SRL, Craiova, din județul Dolj a pus în aplicare procedura de informare cu privire la introducerea unui nou produs antibacterian, a elaborat protocoalele privind bunele practici în utilizarea antibioticelor, realizate împreună cu medicul infecționist și a introdus ca regulă  aplicarea criteriilor  după care se stabilesc  intervențiile, procedurile și manevrele care necesită antibioprofilaxie.

În toată țara , din  120 de spitale încadrate în categorii de acreditare în ciclul al II-lea , 20 de unități sanitare sunt încadrate  în categoria a II-a.

Scopul acreditării este acela de a asigura condiţii de siguranţă pacientului, personalului şi  mediului. Serviciile de sănătate oferite trebuie să răspundă nevoilor colectivităţilor deservite. De asemenea, preluarea pacienţilor de către unităţile sanitare trebuie să se facă în limita competenţelor şi a resurselor acestora.

sursa material: anmcs.gov.ro

Adauga comentariu