Titularizarea cu cântec a profesoarei Adriana Boncheș, nora primarului Ilie Boncheș de la Vatra Dornei. IȘJ Suceava recunoaște neregulile, dar nu poate lua măsuri

Titularizările profesorilor sunt adesea făcute pe bază de pile, cunoștințe și relații, nivelul învățământului românesc fiind exemplul clar care demonstrează că angajările în acest sistem nu se fac de cele mai multe ori pe bază de competențe.

Astăzi, cotidianul online Ziar de Suceava vă prezintă cazul titularizării profesoarei Adriana Boncheș la Școala Gimnazială nr.4 din Vatra Dornei, fără a putea preciza dacă a intervenit sau nu cineva în favoarea ei.

Adriana Boncheș este căsătorită cu fiul lui Ilie Boncheș, primarul municipiului Vatra Dornei. Aceasta este profesoară de limba germană, un cadru didactic destul de apreciat de către elevi dorneni.

În acest articol nu vom discuta despre nivelul de pregătire al profesoarei Adriana Boncheș ci despre modul în care a obținut postul de titular la școala din Vatra Dornei.

În anul 2008, Adriana Popescu, pe numele ei de fată, a obținut nota 7,92 la un examen de titularizare dat pentru a fi acceptată în catedra de Limba și Literatura Germană la o școală din Sectorul 4 al municipiului București.

Ulterior, în anul 2011, după ce s-a căsătorit, Adriana Boncheș a luat nota 4,3 la examenul de titularizare pentru catedra de Limba și Literatura Franceză a Școlii Gimnaziale nr.4 din Vatra Dornei.

Trei ani mai târziu, profesoara Adriana Boncheș a obținut postul de titular la Școala Gimnazială nr.4 din municipiul Vatra Dornei, la catedra de Limba Franceză – Limba Germană, în baza art.253 din Legea Educației Naționale nr.1/2011. Conform unor cadre didactice de la această unitate de învățământ, pentru ca nora edilului Ilie Boncheș să poată fi acceptată, conducerea școlii a înființat niște opționale de limba germană, până atunci nefiind predată această limbă în cadrul unității de învățământ dornene.

În Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.5451/2013 se arată următoarele: „În situația în care un cadru didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la mai multe concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat, din sesiunile 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 sau 2013, repartizarea pe post didactic/catedră se realizează în baza ultimei note/medii de repartizare de cel puțin 7 (șapte) obținute de cadrul didactic în această perioadă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condițiilor generale și specifice din prezenta Metodologie”.

Cum ultima notă obținută de profesoara Adriana Boncheș la ultimul examenul de titularizare a fost de 4,3  apare un prim semn de întrebare.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava recunoaște că există unele nereguli în privința titularizării Adrianei Boncheș, însă nu pot lua nicio măsură în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive.

„Comisia de mobilitate a persoanlului didactic din învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2021 – 2022 de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, constituită conform deciziei nr.1 din 04.01.2021 s-a întrunit pentru a analiza un memoriu cu privire la angajarea pe perioadă nedeterminată, în baza art.253 din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare a doamnei profesoare Boncheș Adriana, la Școala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei. Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin adresa nr.11654 din 28.10.2021, a solicitat Școlii Gimnaziale nr.4 Vatra Dornei documentele care au stat la baza modificării duratei contractului individual de muncă a cadrului didactic Boncheș Adriana, netitular din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art.253 din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare. S-a constat că, atât în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.4 Vatra Dornei, cât și în Comisia județeană pentru mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2014 – 2015 de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, nu s-au respectat în totalitate prevederile art.55-56 din OMEN nr. 3275/10.04.2014 pentru modificarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014 – 2015, aprobate prin OMEN nr.5451/2013. Faptul că o persoană sesizează Ministerul Educației despre săvârșirea unei fapte ilegale nu este suficient pentru a putea anula o decizie emisă de Inspectoratul Școlar Județean Suceava în cursul anului 2014 (Decizia nr.722 din 06.05.2014). A anula această decizie fără a dispune de o hotărâre judecătorească, prin care să se constate nulitatea actului reprezintă un abuz de putere și o inconsecvență din partea reprezentantului instituției”, au transmis reprezentanții IȘJ Suceava.

De asemenea, aceștia au mai arătat că pentru ca IȘJ Suceava să constate nulitatea unei hotărâri adoptate în urmă cu mai bine de șapte ani de aceeași instituție se impune să existe ori o decizie a instanței de judecată privind anularea acestui act, ori o hotărâre de condamnare pronunțată de o instanță penală prin care să se constate și nulitatea acestui act. În lipsa unei astfel de hotărâri, IȘJ Suceava nu poate constata nulitatea actului, neavând această competență.

Ministerul Educației a confirmat și el neregulile cu privire la titularizarea profesoarei Adrianei Boncheș, însă nu poate lua niciun fel de măsuri.

„De asemenea, constatând nerespectarea aplicării prevederilor legale în repartizarea doamnei Boncheș Adriana în baza art.253 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației Naționale a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Suceava întreprinderea măsurilor privind respectarea legalității. Facem precizarea că Ministerul Educației Naționale nu poate modifica o hotărâre a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, întrucât o hotărâre adoptată de consiliul de administrație al unui inspectorat școlar/unui unități de învățământ poate fi modificată doar prin hotărârea aceluiași consiliu de administrație sau cenzurată de o instanță de judecată”, se arată într-un răspuns dat de Ministerul Educației.

Pe scurt, IȘJ Suceava și Ministerul Educației recunosc că au fost făcute nereguli cu privire la titularizarea profesoarei Adriana Boncheș, însă nu se poate face nimic fără a avea o hotărâre judecătorească definitivă în acest caz.

Sursa foto: Facebook/ Pro Școala 4 VDornei

Adauga comentariu