Un hotel cu trei etaje va lua locul Băii Comunale din Suceava

SC Sami Truck SRL a obținut autorizația de construire pentru „desfiintarea anexelor notate cu nr. cadastral 53396 - C1 si 53396 - C2 inscrise in Cartea funciara nr. 53396” și pentru construirea unui hotel pe strada Veronica Micle, în zona Băii Comunale.

În ceea ce privește desființarea anexelor sus-menționate se anunță faptul că se va acorda o atenție deosebită tehnologiei de demolare astfel încât să nu fie afectate vecinătățile.

În locul clădirii în care a funcționat Baia Comunală din Suceava va fi ridicat un hotel cu Demisol + Parter + 3 Etaje (suprafață construită = 463,36 metri pătrați, suprafață desfășurată = 2.307,70 metri pătrați).

Se arată că structura constructivă va conține:

  • fundații continue cu grinzi din beton armat dispuse ortogonal și cu evazări armate la baza stâlpilor
  • structură pe cadre și planșee din beton armat cu închideri și compartimentări din zidărie autoportantă
  • acoperiș tip terasă.

De asemenea, se anunță următoarele:

  • Lucrările de desfiinţare vor fi executate cu respectarea documentaţiei tehnice în vigoare precum și cu respectarea normelor de protecție a muncii specifice; 
  • Materialele rezultate vor fi depozitate fără depăşirea limitelor proprietăţii;
  • Materialele nerefolosibile vor fi transportate la platforma de depozitare a deşeurilor a oraşului în baza unor contracte încheiate cu societăţi abilitate în domeniu;
  • Se vor respecta prevederile Hotărârii 300/2006 modificată cu privire la cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile și celelalte prevederi ale legislației în vigoare cu privire la securitatea muncii;
  • În mod deosebit se va avea în vedere identificarea zonelor de risc care vor fi semnalizate, asigurate conform legislatiei în vigoare;
  • Pe toată durată lucrărilor se vor lua măsuri pentru protecția zonelor învecinate.

SC Sami Truck SRL, din Suceava, are ca domeniu de activitate preponderent „transporturi rutiere de marfuri”.

 

 

Adauga comentariu