Un semafor cu buton de comandă pentru pietoni va fi montat în fața Școlii Gimnaziale nr.3 din Suceava

Primăria municipiului Suceava a emis autorizația de construire pentru montarea unui semafor cu buton de comandă pentru pietoni pe strada Mărășești, în zona Școlii Gimnaziale nr.3.

Lucrările de construire se vor realiza cu respectarea prescripţiilor tehnice în vigoare, a tuturor avizelor şi acordurilor obţinute şi pe baza documentaţiei tehnice întocmită şi verificată conform legii.

Se vor respecta prevederile Hotărârii 300/2006 modificată cu privire la cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile și celelalte prevederi ale legislației în vigoare cu privire la securitatea muncii. În mod deosebit se va avea în vedere identificarea zonelor de risc care vor fi semnalizate, asigurate conform legislației în vigoare. Pe toată durata execuției lucrărilor se vor lua măsuri pentru protecția zonelor învecinate

Adauga comentariu