Un singur candidat înscris pentru funcția de adjunct al IPJ Suceava

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a scos la concurs funcţiei de adjunct şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să fie ofiţeri de poliţie şi să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii: să aibă pregătirea de bază – studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă – sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) cu diplomă de licență într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte.

Să aibă pregătirea de specialitate: - cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management sau studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile/ specializările/specialităţile/profilele sau conexe acestora: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, matematică, informatică, ştiinţe juridice, drept, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe militare şi informaţii sau - studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: matematică, informatică, inginerie electrică, inginerie  energetică, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, ingineria transporturilor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti aplicate, mecatronică şi robotică, ingineria materialelor, inginerie şi management, inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale, psihologie, ştiinţe ale educaţiei sau management.

De asemenea candidații trebuie să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop, să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliție, să aibă vechime în muncă/din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională: 7 ani/5 ani, să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI, să fi obţinut calificativul de cel puţin "Bine" la ultimele două evaluări anuale de serviciu, să nu fie cercetați disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceștia să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală, să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 27.11.2018, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor în timp util şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Înscrierile s-au făcut personal, în zilele lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din str. Mihai Vodă, nr. 4 – 6, Sector 5, municipiul Bucureşti, până la data de 31 octombrie 2018, ora 16.00.

Singurul candidat este comisarul – șef Nistor Cătălin, care în urmă cu mai bine de o săptămână a fost împuternicit adjunct al poliției județene. Acesta a ocupat în ultima perioada funcția de adjunct și comandant al Poliției municipiuli Vatra Dornei.                  

Adauga comentariu