Vasile Rîpan de la Autotehnorom îi da peste bot slugii lui Flutur, Irina Vasilciuc, cu argumente zdrobitoare. Să nu uităm esențialul: flagrant reușit și mită enormă. Plus o dilemă: va trăda Crețu?

Gheorghe Flutur, baronul de Suceava, e disperat: DNA Cluj i-a arestat mâna dreaptă, pe vicele Silviu Cristinel Crețu, iar cele 30 de zile de arest preventiv sunt pline de risc, fiindcă slugoiul șpăgar Crețu e vulnerabil emoțional și poate oricând să "tușească", mai ales că, sută la sută, banii pe care i-a luat ca șpăgi nu erau doar pentru el.

În disperare de cauză, Flutur și-a trimis alți argați la înaintare, pe Irina Vasilciuc, administratorul public al Consiliului Județean Suceava, care a lansat un atac penibil la adresa omului de afaceri Vasile Ripan de la Autotehnorom, drumarul care i-a avizat pe procurorii DNA Cluj că este șantajat de reprezentantul județului și că i se cere șpagă la schimb cu nefalimentarea Autotehnorom.

Flutur crede că, dacă o trimite pe mătușica asta cu căciulă de blană în cap, Irina Vasilciuc, opinia publică o să pice pe spate și o să uite că discuția e alta: Crețu a luat șpagă 40 000 de euro exact în ziua în care Flutur i-a delegat toate atribuțiile de președinte.

Fumigenele Irinei Vasilciuc se risipesc repede, dar realitățile rămân: DNA Cluj a operat un flagrant de toată frumusețea, nu mai e cu povești, cu păreri, cu o fi și păți, Crețu e arestat 30 de zile și Flutur tace că mortul în păpușoi, fără să îi ceară demisia.

Dar e bine că Autotehnorom și Vasile Ripan nu se las călcați în picioare și răspund cu argumente la atacurile Irinei Vasilciuc. Aveți mai jos comunicatul firmei, care îi dă peste nas Vasilciucei într-un mare fel:

„Având în vedere afirmațiile Administratorului public al județului Suceava Irina Vasilciuc, apărute în presa locală în data de 6 aprilie 2022, dorim să facem următoarele precizări:

1. Conform spuselor Administratorului public al județului Suceava, proiectul a fost asumat de către Antreprenor prin semnarea contractului de lucrări. Antreprenorul, de bună credință și-a asumat proiectul, dar în faza de licitație orice ofertant / constructor diligent nu putea să constate diferențele dintre proiectul pus la dispoziție și realitatea din teren. Obligația constatării diferențelor revenea Supervizorului la predarea / primirea amplasamentului către Antreprenor, fapt notificat ulterior de către Antreprenor după efectuarea măsurătorilor topografice și demararea efectivă a lucrărilor.

Oare ce și-a asumat constructorul, stimată doamnă administrator?  Să execute un proiect defect? Nu credem că asta ați voit să spuneți, iar ceea ce ați spus nu seamănă a scuze pentru locuitorii județului Suceava.

2. În acest proiect Consiliul Județean Suceava este vârful unei piramide formate din mulți specialiști și supervizori: a numit o echipă performantă de management de proiect, este sprijinită de specialiștii ADR Piatra Neamț, este sprijinită de echipa de proiect a Consiliului Județean Iași, este sprijinită de o firmă de consultanță financiară pe proiect, a angajat o firmă de consultanță tehnică (un supervizor care cu succes a mai distrus proiecte și în alte județe), a contractat o firmă de asistență tehnică, a beneficiat de suportul angajaților Direcției Județene de Drumuri și Poduri și dacă avea nevoie, mai putea angaja și alți specialiști și cu toate acestea consideră că vinovat este constructorul, pentru că a semnat contractul. Cu toată această pleiadă de asistenți și supervizori plătiți din banul public, Consiliul Județean Suceava, la cererea noastră de îndreptare a proiectului ne-a comunicat următorul răspuns:

În fapt nu ne-a mai comunicat vreodată un răspuns, credem că și în prezent face eforturi de a găsi punctele de vedere la care se referă.

Da, Consiliul Județean Suceava caută puncte de vedere la specialiștii pe care îi plătește din banii publici, iar riveranii drumurilor văd cum linia orizontului lor se transformă într-un punct tot mai mic, de negăsit nici acela.

Observăm că, Consiliul Județean Suceava nu neagă problemele proiectului, de altfel, a spus de multe ori că este un <fiasco> dar se plânge de lipsa unui contract cu proiectantul.

Transmitem că potrivit contractului pe care Consiliul Județean Suceava l-a încheiat cu firma de asistență tehnică, această societate trebuia să îndeplinească toate obligațiile proiectantului în etapa executării construcțiilor și suntem convinși că dacă le-ar fi cerut, le-ar fi primit. 

3. De asemenea, cu referire la afirmațiile că <au fost executate plăți de peste 7 milioane de lei cu titlu de ajustări de preț>, menționăm:

  • Aceste ajustări de preț au fost solicitate de către Antreprenor conform clauzelor contractuale în data de 23 iulie 2021, iar după îndelungi reveniri către Beneficiar, aceste sume au fost stabilite unilateral și necontractual de către Consiliu Județean Suceava și au fost achitate după foarte mult timp aproximativ 8 luni de zile, și cu mult după intrarea în vigoare a rezilierii unilaterale a contractelor de către Antreprenor.
  • Aceste sume reprezintă o plată parțială a solicitărilor Antreprenorului ce au fost formulate încă din luna iulie 2021.
  • Fiind o plată parțială și mult întârziată, Autotehnorom a fost nevoită să suporte din fonduri proprii creșterile exorbitante a prețurilor materialelor și materiilor prime, pentru a nu se ajunge la blocarea contractelor, dar în cele din urmă nu am mai putut suporta pierderile financiare deoarece acestea s-au ridicat la cca. 14.200.000 lei, fiind astfel, <condamnați> să recurgem la această măsură extremă de reziliere a contractelor, pentru a salva societatea de la faliment.

4. Neîndeplinirea obligațiilor contractuale a Consiliului Județean Suceava, în primul rând prin întârzierea cu mult peste 120 de zile plata ajustărilor, coroborat cu deficiențele majore din proiectul tehnic pus la dispoziție de către Consiliul Județean Suceava, fiind astfel evidentă culpă exclusivă a Consiliului Județean Suceava, <obligând> practic, Autotehnorom să suporte creșterea prețurilor din fonduri proprii și suportarea costurilor suplimentare din bani privați pentru lucrări publice, fapte/acțiuni ale Beneficiarului ce au drept consecință aducerea Autotehnorom în situația de a nu mai putea continua executarea lucrărilor și imposibilitatea de a evita rezilierea unilaterală a contractelor:

Dacă această reziliere nu s-ar fi realizat, pierderile suportate ar fi crescut substanțial ceea ce ar fi determinat inevitabil falimentul Autotehnorom.

În niciun caz Autotehnorom nu putea finanța în continuare cu bani privați lucrări publice.

5. În ceea ce privește încercarea de provocare a falimentului societății Autotehnorom, vom reda în continuare obligația Consiliului Județean Suceava, pe care chiar acesta a inserat-o în contract:

Art. 65.3 În cazul rezilierii în conformitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garanția de Bună Execuție;

(b) va plăti Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrările executate, inclusiv Sumele Reținute;

Imediat după momentul rezilierii unilaterale a contractului, de către Antreprenor, Consiliu Județean Suceava avea obligația restituirii cu promptitudine a scrisorilor de garanție bancare și a polițelor de asigurare, însă în loc să restituie aceste instrumente de garantare, Consiliul Județean Suceava a solicitat băncilor și asiguratorului în mod abuziv și fraudulos executarea acestora, cu toate că nici la momentul rezilierii/nici anterior solicitării Beneficiarului de executare silită a instrumentelor de garantare/ nici în prezent nu există prejudiciu cert și aplicabil Antreprenorului.

Un eventual prejudiciu trebuia stabilit printr-o hotărâre judecătorească, nu printr-o presupunere subiectivă / necontractuală a unor funcționari publici din cadrul Consiliului Județean Suceava.

În urma acestei acțiuni a Consiliului Județean Suceava, Autotehnorom a fost nevoită să pună la dispoziția băncilor sumele solicitate a fi executate silit, pentru a nu periclita bonitatea firmei Autotehnorom și pentru a putea menține relațiile cordiale cu instituțiile financiar bancare.

Dacă totuși, Consiliul Județean Suceava susține în continuare că există un prejudiciu creat de către Antreprenor, acesta ar fi avut posibilitatea de a întârzia restituirea instrumentelor de garantare ca și măsură asiguratorie până la obținerea unei hotărâri judecătorești definitive. În cazul în care instanța competentă ar fi constatat existența unui prejudiciu, abia atunci Consiliul Județean Suceava ar fi fost îndreptățit să procedeze la executarea silită a instrumentelor de garantare, în valoare de aproximativ 6.000.000 de euro și nicidecum să execute silit a doua oară Autotehnorom după bunul său plac cu încălcarea vădită a clauzelor contractuale.

Ce ați făcut domniile voastre, cei de la Consiliul Județean, de ce ați executat aceste scrisori bancare de 6.000.000 euro, când trebuia să ni le restituiți?

A cui onoare nepătată voiți să salvați?”

Adauga comentariu