VIDEO Cetatea de Scaun a Sucevei va suferi lucrări de reparație. Zidul de contraescarpă și podul de acces vor intrat în proces de restaurare

Consiliul Județean Suceava prin Muzeul Național al Bucovinei a primit de la Primăria Suceava certificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrări de plombare și chituire zidărie, restaurare contraescarpă și pod de acces la Cetatea de Scaun a Sucevei, organizare de șantier.

Problemele de la Cetatea de Scaun a Sucevei au apărut de ceva vreme, însă probabil nu a fost găsită încă sursa de finanțare. Cele mai grave probleme sunt la zidul de contraescarpă, unde zidăria a început să cadă bucată cu bucată.

Cetatea Sucevei, construită la sfârşitul secolului al XIV-lea în apropierea oraşului medieval Suceava, a fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani, astăzi un monument istoric de nivel naţional.

Ansamblul arhitectonic medieval, alcătuit din castel şi ziduri de apărare, a fost consolidat şi completat în cadrul uni vast proiect cu finanţare în perioada 2011-2015, redându-i aspectul impunător, intrat în legendă, dar şi subtila strălucire princiară din trecut.

În anul 2016 a fost realizată în Cetatea Sucevei prima expoziţie permanentă care ilustrează teme de mare interes pentru public, precum prima şi cea mai cuprinzătoare prezentare a armelor medievale din Moldova, a blazoanelor domnilor şi boierilor moldoveni din secolele XIV – XVII sau Tezaurul medieval al Moldovei. Lapidariul recompune pentru prima dată cea mai completă imagine a Cetăţii Sucevei, evidențiind sistemele constructive şi decoraţia arhitecturală, dominate în secolul XV de variate teme ale goticului. Utilităţi domestice medievale, precum sobele de teracotă, combină absolut surprinzător şi elegant motive decorative locale cu cele central-europene. Sistemele multimedia cu tematică istorică medievală şi proiecţiile video cu subiecte legate de istoria cetăţii reprezintă o noutate expoziţională în România. Cele mai bine receptate de către publicul vizitator sunt cartea interactivă de istorie medievală a Moldovei – Străinii despre noi şi proiecţia video Cronica Cetăţii Sucevei, reconstituind o lume surprinzătoare şi vie, îndepărtată şi totuşi foarte reală, având sentimentul puternic că toţi facem parte din aceeaşi poveste.

Adauga comentariu