Ziua Curții de Apel Suceava a fost sărbătorită pentru prima dată la 100 de ani de la înființarea instanței bucovinene

Cu prilejul Zilei Curții de Apel Suceava, a fost sărbătorită pentru prima dată, astăzi 14 mai, împlinirea a 100 de ani de la înființarea instanței bucovinene.

Desăvârșirea statului național român, odată cu Marea Unire din 1918, a însemnat și începutul unui îndelung proces de unificare legislativă și judiciară.

Un rol marcant în construirea unității juridice naționale a revenit Curții de Apel pentru Bucovina, înființată prin Decretul – Lege nr.1867 din 14 mai 1919, instanță care și-a asumat misiunea de înfăptuire a unei justiții românești, prin adaptarea și aplicarea dreptului național la particularitățile regionale ce decurgeau din aplicarea a trei legislații în raza sa teritorială de competență.

În semn de omagiu pentru magistrații care au scris o strălucită pagină de istorie juridică, Colegiul de Conducere al Curții de Apel Suceava a declarat data de 14 mai a fiecărui an, „Ziua Curții de Apel Suceava”, sărbătorită pentru prima dată astăzi, la împlinirea a 100 de ani de la înființarea instanței bucovinene.

În cadrul manifestărilor a fost organizat un seminar profesional cu tema „Dreptul Uniunii Europene. Redefinirea judecătorului național ca judecător european. Istoric și perspective” la care a fost invitat să participe dl. Prof. dr. Dr. H. c. Valeriu M. Ciucă, fost judecător la CJUE, precum și o ședință festivă, la care au fost invitați să participe toți foștii președinți ai Curții de Apel Suceava.

Cu ocazia acestui eveniment Colegiul Curții de Apel Suceava a luat hotărârea ca sălile de judecată din Palatul de Justiție să poarte numele unor personalități bucovinene care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri sau care, prin activitatea lor, și-au adus contribuția la unificarea judiciară a țării, dar și a domnitorilor fără de care nu ar fi fost scrisă istoria cu care astăzi ne mândrim.

Începând de astăzi sălile de judecată din Palatul de Justiție se vor numi:

- Judecător TEODOR V. ȘTEFANELLI  - magistrat în Câmpulung Moldovenesc, Suceava și Liov,  fondator al unei biblioteci,  membru al Academiei Române,  deputat în Dieta Bucovinei și  participant  activ la Unirea Bucovinei cu România.

- Istoric TEODOR BĂLAN - istoric român, născut la Cacica,  profesor la Universitatea din Cernăuți,  participant la organizarea Arhivelor Bucovinene din Cernăuți, ocazie cu care a dispus măsuri de salvare a documentelor oficiale în dorința de a demonstra atât caracterul românesc al Bucovinei, cât și continuitatea românilor în acest spațiu. A tradus și publicat documente de o mare importanță, care au contribuit la dezvoltarea istoriografiei românești.

- IANCU FLONDOR -  cel mai mare om politic al mișcării bucovinenilor pentru emancipare națională și unire, cel care a prezidat Congresul General care a votat unirea Bucovinei cu România.

 - CERNĂUȚI – locul în care a fost citită declarația de unire, dar și locul în care a funcționat prima dată Curtea de Apel pentru Bucovina.

- Arhitect FERDINAND FELLNER – arhitectul Palatului de Justiție.

- ION NISTOR -  istoric și militant unionist bucovinean, membru al comitetului de organizare a Adunării Naționale de la Cernăuți, care a hotărât unirea cu România, în cadrul căruia a redactat „Actul Unirii”.

- DIONISIE BEJAN - președintele Congresului General al Bucovinei, sub președinția căruia s-a reunit, la Cernăuți, Adunarea Constituantă care a hotărât ”unirea Bucovinei cu celelalte țări românești într-un stat național independent”. Membru al delegației care a prezentat Regelui Ferdinand actul care consfințea Unirea Bucovinei cu Regatul României.

- MAXIMILIAN HACMAN - profesor, fost decan al Facultății de Drept din Cernăuți și rector al Universității bucovinene, cel  care a pus bazele Academiei de Studii Comerciale. A contribuit la apariția publicației Glasul Bucovinei și la actul Unirii Bucovinei cu România.

- REGELE FERDINAND I AL ROMÂNIEI

- REGINA MARIA A ROMÂNIEI

- ȘTEFAN CEL MARE

- BUCOVINA

- Judecător PAVEL PERJU, vicepreședinte și președinte al Curții de Apel Suceava între anii 1997- 2000, judecător la ÎCCJ, cu numeroase contribuții publicistice în materia dreptului civil.

Adauga comentariu